resort, รีสอร์ท, ที่พัก
 
 
 
 
 
 
 บ้านสวนปาณิศา

ที่อยู่: หมู่ 9 ต.น้ำรึม อ.เมือง จ.ตาก 36000

เบอร์โทรศัพท์่:
092-7264893,081-5832245

ระดับโรงแรม:

ราคาเริ่มต้น: 650
(ราคาที่แสดงเป็นราคาสุทธิได้รวมภาษีและค่าบริการแล้ว)

ดูรายละเอียดได้ที่:
https://www.facebook.com/bansuanpanisa 

บรรยากาศบริเวณที่พัก

   

   

   

    

   

รูปแบบห้องพัก

บ้านคริสติน่า

บ้านเหลืองปรีดี

บ้านแคร์ฟ้า  นอน 8

บ้านเฟื่องฟ้า นอน 3

บ้านมะลิและบ้านพุดซ้อน นอน 2