resort, รีสอร์ท, ที่พัก
 
 
 
 
 
 
 


ที่พักภาคเหนือ
เชียงราย
เชียงใหม่
กำแพงเพชร
ตาก
นครสวรรค์
น่าน
พะเยา
พิจิตร
พิษณุโลก
เพชรบูรณ์
แพร่
แม่ฮ่องสอน
ลำปาง
ลำพูน
สุโขทัย
อุตรดิตถ์
อุทัยธานี


ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
กาฬสินธุ์
ขอนแก่น
ชัยภูมิ
นครพนม
นครราชสีมา
บุรีรัมย์
บึงกาฬ
มหาสารคาม
มุกดาหาร
ยโสธร
ร้อยเอ็ด
เลย
ศรีสะเกษ
สกลนคร
สุรินทร์
หนองคาย
หนองบัวลำภู
อำนาจเจริญ
อุดรธานี
อุบลราชธานี


ที่พักภาคกลาง
กรุงเทพมหานคร
กาญจนบุรี
ฉะเชิงเทรา
ชัยนาท
นครนายก
นครปฐม
นนทบุรี
ปทุมธานี
ประจวบคีรีขันธ์
ปราจีนบุรี
เพชรบุรี
ราชบุรี
ลพบุรี
สมุทรปราการ
สมุทรสงคราม
สมุทรสาคร
สระแก้ว
สระบุรี
สิงห์บุรี
สุพรรณบุรี
อยุธยา
อ่างทอง


ที่พักภาคตะวันออก
ชลบุรี, พัทยา
ระยอง
จันทบุรี
ตราด


ที่พักภาคใต้
กระบี่
ชุมพร
ตรัง
นครศรีธรรมราช
นราธิวาส
ปัตตานี
พังงา
พัทลุง
ภูเก็ต
ยะลา
ระนอง
สงขลา
สตูล
สุราษฎร์ธานี

Link เพื่อนบ้าน
หอพัก
หอพัก
ห้องพัก

โอนิซึกะ, onitsuka, onitsuka tiger
Bangkok Dating, Thailand Matchmaker, Thailand Dating, Bangkok Matchmaker, dating bangkok, dating thailand, thai dating, online dating, single thai girls, thai women, dating service, speed dating, บริการหาคู่, บริษัทจัดหาคู่, หาคู่, หาแฟน, หาเพื่อน, จัดหาคู่, จับคู่, แม่สื่อ, ธุรกิจหาคู่
ถุงจัมโบ้, พาเลท

แนะนำรีสอร์ท, ห้องพัก, ที่พัก, บ้านพัก สำหรับพักผ่อนยามท่องเที่ยว


สวนผึ้งจังหวัดราชบุรี

สวนผึ้ง  จังหวัดราชบุรี                สวนผึ้ง เป็นอำเภอสุดเขตแดนราชบุรีติดสันเขาตะนาวศรี สุดแดนแผ่นดินไทย ทางด้านตะวันตกอีกด้วยเดิมทีนั้น สวนผึ้งขึ้นกับอำเภอจอมบึง ในปี พ.ศ. 2525 ได้แยกตัวและยกฐานะขึ้นมาเป็นอำเภอสวนผึ้ง

                ภูมิประเทศ ของสวนผึ้งนั้นขนาบด้วยเทือกเขาตะนาวศรีเป็นพรมแดนตะวันตกมีทั้ง ป่าเขา น้ำตก ธารน้ำภาชี แม้จะตื้นน้ำไหลเชี่ยวแต่ก็เป็นลำธารที่ยาวไกล หล่อเลี้ยงชีวิตคน ต้นไม้ และสัตว์ในที่แห่งนี้ ในแนวป่าลึกชนชายแดนระหว่างไทย กับพม่านั้น มีต้นไม้ใหญ่โตมาก ขนาดสี่คนโอบ ต้นไม้นี้บรรดาหมู่ผึ้ง และมิ้มมาทำรวงรังขนาดใหญ่มากรัง หนึ่งๆ กว้างเป็นเมตร ต้นหนึ่งๆ มีถึงกว่า 200 รังทีเดียว

                ชาวบ้านกะเหรี่ยงจะอาศัยการตีรังผึ้ง ซึ่งถือเป็นน้ำหวานของป่าที่ หวานหอมบริสุทธิ์จากดอกไม้ป่า มายังชีพต้นไม้แห่งรังผึ้งนี้ชาวบ้านกะเหรี่ยง เรียกว่า "ไหมซ่าเลียง" ชาวบ้านไทยเรียกว่า "ต้นชวนผึ้งหรือยวนผึ้ง" นี่เป็นที่มาของชื่อ อำเภอสวนผึ้งปัจจุบัน ยังมีน้ำผึ้งหวานหอมบริสุทธิ์แท้ จากป่าวางขายกันอยู่ แม้จะน้อยลงไปอย่างมากแล้วก็ตาม และมาจากแนวป่าเขตพม่าเสียส่วนใหญ่สวนผึ้ง

                เริ่มเป็นที่รู้จักของผู้คนเมืองกรุงอีกครั้ง ในยุคเศรษฐกิจเบ่งบานเป็นฟองสบู่อีกครั้งหนึ่งระหว่างปี พ.ศ. 2530 - 2538ก็เพราะความงามตามธรรมชาติแวดล้อม ไปด้วยป่าเขาทำให้ผู้คนนิยมมาท่องเที่ยวใน ดินแดนแห่งนี้ เกิดการจัดสรรที่ดินมีบ้านพักแบบรีสอร์ท ขึ้นมากมายมีร้านอาหาร การกินขึ้นเป็นดอกเห็ด เรียงรายตามสองข้างถนน นับจากเขตจอมบึงไล่เรื่อยมาจน สุดแดนอำเภอสวนผึ้ง

                ลักษณะภูมิประเทศ เต็มไปด้วยป่าเขาเนินดิน พื้นดินเป็นที่ชันเสียส่วนใหญ่ จึงไม่ค่อยมีการบุกรุกตัดไม้ทำลายป่ามากนัก นอกจากมีป่าไม้อุดมสมบูรณ์แล้วยังพบแร่ดีบุกตามสันเขาอีกหลายแห่ง จึงมีการขุดร่อนแร่ขึ้นตั้งแต่ต้นสมัยรัตนโกสินทร์

                หลังจากสงครามโลกครั้งที่ 2ได้เริ่มเปิดการค้าเสรี มีการสัมปทานทำเหมืองแร่อย่างเป็นล่ำเป็นสัน สวนผึ้งเมื่อก่อนเป็นเมืองกัน ดานขาดการติดต่อสันจร เริ่มเปลี่ยนแปลงไปเมื่อมีการให้สัมปทานบัตรขุดแร่ดีบุก เหมืองก็ถูกพัฒนามี การตัดถนนเข้าเหมืองระยะทางหลายสิบกิโลเมตร เพื่อลำเลียงเครื่องจักรไอน้ำ เครื่องยนต์ดีเซล เครื่องกลหนักมาใช้ทำเหมือง

                ผู้คนหลั่งไหลเข้ามาเป็นประชากรของเหมืองแต่ละแห่งมากมายนับร้อยๆ คนทำให้เกิดชุมชน เกิดตลาด มีไฟฟ้าน้ำบาดาลให้ใช้ มีวัด โรงเรียน สถานีอนามัย ร้านค้า มีแม้กระทั่งบาร์และบ่อน ในยามนั้นสวนผึ้งจึงคึกคัก และเริ่มมีการคมนาคมติดต่อกับผู้คนภายนอกต่อมา แร่ดีบุกตก เหมืองเสื่อม ผู้คนอพยพไปอยู่ที่อื่น สวนผึ้งก็เงียบเหงาลง แต่ยังคงมีการค้าขายที่ชายแดนจนกระทั่งด่านปิดตัวลง การค้าขายจึงซบเซาลงอย่างมาก

                อำเภอสวนผึ้งเดิมเป็นตำบลสวนผึ้งขึ้นอยู่กับอำเภอจอมบึง  จังหวัดราชบุรี  ได้อนุมัติให้ตั้งกิ่งอำเภอสวนผึ้งขึ้นเมื่อวันที่  21ตุลาคม  2517  เปิดทำการบริการ ประชาชน  เมื่อวันที่ 15  พฤศิกายน  2517

                อำเภอสวนผึ้ง เดิม เป็นตำบลหนึ่งในอำเภอจอมบึง เรียกว่า "ตำบลสวนผึ้ง"  เป็นตำบลที่มีพื้นที่ กว้างขวาง ทุรกันดาร เต็มไปด้วยภูเขา ป่าไม้ การคมนาคม ไม่สะดวก   ประชาชน ส่วนใหญ่เป็นชาวไทยเชื้อสายกะเหรี่ยง การปกครองดูแลเป็นไปด้วยความยาก ลำบาก รัฐบาลจึงได้จัดส่งหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ที่ 70กรป.กลาง บก.ทหาร สูงสุด ประกอบด้วยทหาร 3เหล่าทัพ และข้าราชการ พลเรือน  ซึ่งเป็นผู้แทนของ กระทรวง  ทบวง กรม ต่างๆ  พร้อมที่จะดำเนินการพัฒนาท้องถิ่น ทั้งทางด้าน เศรษฐกิจ การคมนาคม และการเมือง ตั้งแต่เมื่อวัน ที่ 20มีนาคม 2511-2514ต่อมากระทรวงมหาดไทย  ได้ประกาศแบ่งพื้นที่อำเภอ จอมบึง   โดยตั้งเป็นกิ่งอำเภอ เรียกว่า กิ่งอำเภอสวนผึ้ง เมื่อวัน ที่ 15พฤศจิกายน 2517  และต่อมาได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นอำเภอสวนผึ้ง เมื่อ วันที่ 1เมษายน 2526

                ที่มาของคำว่า  "สวนผึ้ง"    เนื่องจากพื้นที่โดยทั่วไปของอำเภอมีสภาพ แวดล้อมประกอบด้วย ธรรมชาติ ป่าไม้ เทือกเขา  และมีต้นไม้ชนิดหนึ่งที่ชาว บ้านเรียกว่า  “ต้นผึ้ง"   ซึ่งเป็นต้นไม้ที่มีสีขาวนวลไม่มีเปลือกกะเทาะ หรือลอกให้เห็น   และที่สำคัญคือจะมีผึ้งจำนวนนับแสนนับล้านตัวมาอาศัยทำรัง บนต้นผึ้งเท่านั้น

                มีเขตการปกครอง  5  ตำบล  คือ  ตำบลสวนผึ้ง  ตำบลป่าหวาย  ตำบลบ้านบึง  ตำบลท่าเคย และตำบลบ้านคา  สภาพท้องถิ่นทุรกันดาร  ภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นป่าไม้  มีภูเขาสลับซับซ้อนอยู่ทั่วไป  ระยะทางจากอำเภอจอมบึง  30ก.ม.  ห่างจากตัวจังหวัดราชบุรี  60  กิโลเมตร  และได้ประกาศตั้งเป็นอำเภอเมื่อวันที่  1  เมษายน  2525 

                อาณาเขต

                อำเภอสวนผึ้ง  ตั้งอยู่หมู่ที่ 1ตำบลสวนผึ้ง  ริมฝั่งซ้ายของลำน้ำภาชี อยู่ทางด้านทิศตะวันตก ของอำเภอจอมบึงและจังหวัดราชบุรี

 

ทิศเหนือ           ติดต่ออำเภอเมืองกาญจนบุรี

ทิศใต้               ติดต่อกับอำเภอเขาย้อย  จังหวัดเพชรบุรี

ทิศตะวันออก     ติดต่อกับอำเภอจอมบึง  จังหวัดราชบุรี

ทิศตะวันตก       ติดต่อกับสาธารณรัฐสังคมนิยมแห่งสหภาพพม่า

                ลักษณะภูมิประเทศ

                อำเภอ สวนผึ้ง  มีสภาพเป็นที่ป่าและภูเขา  มีที่ราบตามไหล่เขา และที่ราบตอนกลางของพื้นที่ ใช้สำหรับการเพาะปลูกและ เลี้ยงสัตว์บ้างเล็กน้อย

                พื้นที่

                มีเนื้อที่ประมาณ  2,145ตารางกิโลเมตร

                คำขวัญอำเภอสวนผึ้ง

สาวกระเหรี่ยงเคียงถิ่นตะนาวศรี  ลำภาชีแก่งส้มแมวแนวหินผา  ธารน้ำร้อนบ่อคลึงตรึงติดตา  น้ำผึ้งป่าหวานซึ่งติดตรึงใจ

 

แหล่งท่องเที่ยว  อ.สวนผึ้ง  ราชบุรี

 

โป่งยุบ                   สวนผึ้ง    ราชบุรี

   โป่งยุบ ตั้งอยู่ที่บ้านท่าเคย ก่อนถึงตัวอำเภอสวยผึ้ง 5 กม. มีทางแยกซ้ายไปอีกประมาณ 5 กม.
   เกิดจากยุบตัวของแผ่นดิน ทำให้เกิดลักษณะหน้าผาสูงชัน มีลักษณะคล้ายกับแพะเมืองผีที่
   จังหวัดแพร่ หรือ ฮ่อมจ๊อม อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน โป่งยุบนี้มีอาณาบริเวณกว้างกว่า 10 ไร่ ซึ่ง
   แต่เดิมท้องที่นี้เคยเป็นไร่นามาก่อน นับเป็นสถานที่น่าสนใจอีกแห่งหนึ่ง


 

พิพิธภัณฑ์ภโวทัย หรือ สวนภูมิปัญญาชาวบ้าน               สวนผึ้ง    ราชบุรี

   จากหน้าสถานีตำรวจสวนผึ้งแยกซ้ายไปประมาณ 2 กิโลเมตร ผ่านวัดสวนผึ้งแล้วแยกขวาข้าม
   สะพานไปก็จะถึงพิพิธภัณฑ์ซึ่งอยู่ทางซ้ายมือ ลักษณะเป็นเรือนไทยประยุกต์ รวบรวมวัตถุ
   โบราณ  ในอดีต รถม้า รวมทั้งพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับของไทยชนิดต่าง ๆ

   เปิดให้เข้าชมทุกวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 08.30-17.00 น. และวันหยุดนักขัตฤกษ์ อัตราค่าเข้าชม 
   ชาวไทย ผู้ใหญ่ 20 บาท เด็ก 10 บาท ชาวต่างชาติ 20 บาท มีบ้านพักไว้บริการนักท่องเที่ยว
   สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 3239 5192,  08 1255 4547, 08 6171 8400 โทรสาร
   0 3234 2053


 

บ้านหอมเทียน                สวนผึ้ง    ราชบุรี

   จำหน่ายเทียน Premium ราคาไม่แพง มีการสาธิตทำเทียน ภายในบ้านหอมเทียน ตกแต่งด้วย
   ของเก่า ของสะสมที่หาชมได้ยาก มีมุมให้ถ่ายรูปหลายมุม มีร้านอาหาร และที่พัก
การเดินทาง : จากราชบุรีมุ่งหน้ามาทาง อ.สวนผึ้ง ทางถนน 3087 ผ่านที่ว่าการ อ. สวนผึ้ง และ ร.ร. สวนผึ้ง บ้านหอมเทียนจะอยู่ทางขวามือ ที่กิโลเมตร 33

 

ไปเลี้ยงแกะที่ The Scenery Resort (ยิงธนู + ขี่ม้า)                   สวนผึ้ง    ราชบุรี

   ที่ The Scenery Resort เป็นจุดน่าสนใจในการทำกิจกรรม เลี้ยงแกะ ได้รับความนิยมจากนัก
   ท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะสาวๆ และเด็กๆ ที่อดใจกับความน่ารักของเจ้าแกะขนนุ่มนี้ไม่
   ได้ เวลาเอาอาหารไปให้มัน มันก็มารุมกันล้อมรอบตัวน่ารักมาก และกิจกรรมถ่ายรูปกับแกะก็ยอด
   นิยมเช่นกัน แกะที่เล้ยงไว้เป็นพันธุ์ผสมครับ ชื่อว่า พันธ์คาทาดิน (พันธุ์ผสม ขน+เนื้อ) เพื่อให้ทน
    ต่อสภาพภูมิอากาศ และอาหารที่ทาง Scenery จัดไว้ให้มีสองอย่าง คือ ใบปอกะสา , หญ้าเน
   เปีย


 

ธารน้ำร้อนบ่อคลึง               สวนผึ้ง    ราชบุรี

   เดินทางจากตัวอำเภอสวนผึ้งไปประมาณ 5 กิโลเมตร จะพบแยกเข้าสู่ธารน้ำร้อนบ่อคลึง   ตรง
   ไปอีก 10 กิโลเมตร บ่อคลึงเป็นธารน้ำร้อนธรรมชาติที่มีต้นกำเนิดมาจากเทือกเขาตะนาวศรี จะมี
   น้ำไหลอยู่ตลอดปี เป็นน้ำร้อนบริสุทธิ์ อุณหภูมิของน้ำประมาณ 120-136  องศาฟาเรนไฮต์  ใน
   ช่วงฤดูหนาวยามเช้าไอน้ำร้อนจะลอยกรุ่นเป็นหมอกสวยงาม มีบ่อน้ำร้อนธรรมชาติและสระน้ำ
   กระเบื้องสำหรับอาบน้ำร้อนธรรมชาติ

   ค่าอาบน้ำแร่สำหรับบ่อน้ำร้อนธรรมชาติ คนไทย 30 บาท เด็ก 10 บาท ชาวต่างชาติ ผู้ใหญ่ 50 
   บาท เด็ก 30 บาท สระน้ำกระเบื้อง คนไทย ผู้ใหญ่ 50 บาท เด็ก 30 บาท ชาวต่างชาติ ผู้ใหญ่
   80 บาท เด็ก 50 บาท วันจันทร์-ศุกร์เปิดเวลา 08.00–17.00 น. วันเสาร์-อาทิตย์เปิดเวลา 
  08.00–18.00 น.

  อัตราค่าผ่านประตู 5 บาท สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 3232 9025, 0 3271 1086


 

น้ำตกเก้าชั้น หรือ น้ำตกเก้าโจน                 สวนผึ้ง    ราชบุรี

   ตั้งอยู่ที่บ้านห้วยผาก หมู่ 7 ตำบลผาผึ้ง เลยจากธารน้ำร้อนบ่อคลึงไปประมาณ 1 กิโลเมตร  เป็น
   น้ำตกขนาดกลาง มีความสูง 9 ชั้น ตกจากหน้าผาสูงกลางหุบเขา มีน้ำตลอดปี ปริมาณน้ำจะมาก
   ในชั้นบน ๆ  หินบริเวณน้ำตกเป็นหินแกรนิต แต่เดิมน้ำตกนี้รู้จักกันเฉพาะในกลุ่มชาวกะเหรี่ยง ต่อ
   มาบริษัทต่างชาติเข้ามารับสัมปทานเหมืองแร่เมื่อประมาณปี พ.ศ. 2484  ต่อมาเมื่อหมด
   สัมปทาน ทางอำเภอและกลุ่มองค์กรท้องถิ่นจึงได้เข้ามาดูแลพื้นที่

   การเดินไปชมน้ำตก จากลานจอดรถเดินเท้าต่อไปอีกประมาณ 500 เมตร จะถึงบริเวณน้ำตกชั้น
   ล่าง ซึ่งสามารถเดินเท้าขึ้นไปถึงชั้นสุดท้ายได้ระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 
  2-3 ชั่วโมง ค่าเข้าชม รถยนต์ รถตู้ รถปิกอั๊พ คันละ 30 บาท รถบัส 100 บาท
 

ไร่กุหลาบอุษาวดี                 สวนผึ้ง    ราชบุรี

   ตั้งอยู่ที่ตำบลสวนผึ้ง อยู่เลยจากน้ำตกเก้าชั้นไปอีก โดยเดินทางจากตัวอำเภอสวนผึ้งประมาณ
   19 กิโลเมตร  แล้วแยกไปทางบ้านห้วยน้ำใสอีกประมาณ 3 กิโลเมตร เป็นไร่เอกชนซึ่งปลูก
   กุหลาบต่างประเทศพันธุ์ต่าง ๆ และพันธุ์ไม้ดอกหลายชนิดกลางหุบเขา สามารถเที่ยวชมได้
   ตลอดปี โดยเฉพาะในช่วงฤดูหนาวจะงดงามเป็นพิเศษ และสามารถเดินเที่ยวชมน้ำตกผาเตยซึ่ง
   อยู่ห่างจากแปลงกุหลาบประมาณ 1 กิโลเมตร
 

บ่อพุน้ำร้อนโป่งกระทิง                 สวนผึ้ง    ราชบุรี

   เดินทางไปใช้เส้นทางหมายเลข 3206 ตามถนนสายโป่งกระทิง-พุน้ำร้อนประมาณ 1 กิโลเมตร
   จะเห็นป้ายเลี้ยวเข้าไปอีก 1 กิโลเมตร เป็นบ่อพุน้ำร้อนขนาดเล็ก กว้างประมาณ 5 เมตร เมื่อยืน
   ล้อมรอบบ่อและช่วยกันปรบมือหรือเคาะทำเสียงดัง น้ำในบ่อจะผุดเป็นฟองขึ้นมาเหนือผิวน้ำ
   ใกล้กันมีบ่อน้ำเล็ก ๆ สำหรับอาบน้ำร้อนได้ สวนป่าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  ตั้งอยู่เชิงเขาตะนาว
   ศรี ตำบลตะนาวศรี ริมถนนสายสวนผึ้ง-บ้านห้วยม่วง อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอสวนผึ้งประมาณ
   25 กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ 3,000 ไร่ จัดสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
   พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสเจริญพระชนมพรรษา 5 รอบ เป็นศูนย์รวมพันธุ์ไม้นานาชนิดอัน
   มีค่าทางเศรษฐกิจและเป็นแหล่งศึกษาทางธรรมชาติที่ดีเยี่ยม ทั้งยังมีลำน้ำภาชีไหล
   ผ่านกระทบแก่งหินขนาดใหญ่ที่รู้จักกันในนาม แก่งส้มแมว
 

อุทยานธรรมชาติวิทยา                     สวนผึ้ง    ราชบุรี

   อยู่ที่เลขที่ 254หมู่ 7บ้านห้วยผาก ตำบลสวนผึ้ง ในบริเวณเทือกเขาตะนาวศรี มีพื้นที่
   132,905ไร่ ครอบคลุมพื้นที่ในเขตตำบลสวนผึ้งและตำบลตะนาวศรี สร้างขึ้นตามพระราชดำริ
   สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมี             วัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟู
   พื้นที่ป่า สำรวจสภาพทางสังคม ทางกายภาพและทางชีวภาพ  เพื่อจัดทำเป็นแหล่งความรู้และ
   เผยแพร่แก่เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป เนื่องจากพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินทอดพระ
   เนตรสภาพพื้นที่และทรงพบว่าพื้นที่ป่าแห่งนี้มีความหลากหลายทางธรรมชาติ จึงพระราชทาน
   แนวทางในการอนุรักษ์พร้อมพัฒนาพื้นที่

   ภายในอุทยานฯ มี ศาลาข้อมูลธรรมชาติวิทยา รวบรวมข้อมูลทั่วไปของอุทยานธรรมชาติวิทยา
   สังคมศาสตร์ กายภาพและทางชีวภาพโดยจัดแสดงในรูปแบบของนิทรรศการ สิ่งตีพิมพ์ วีดีทัศน์  
   และมี ห้องสมุด ที่สามารถค้นหาข้อมูลทางสิ่งแวดล้อมได้ และยังมีร้านจำหน่ายของที่ระลึก
   หนังสือ โปสการ์ดเกี่ยวกับอุทยานธรรมชาติวิทยาและหนังสือพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตลอดจนผลิตภัณฑ์ในโครงการส่งเสริมอาชีพตามพระราชดำริด้วย

นอกจากนี้ทางอุทยานฯ ยังได้จัดทำ เส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ 2เส้นทาง เส้นทางแรก  เริ่มจากสำนักงานผ่านธารน้ำร้อนบ่อคลึงแล้ววนกลับมายังสำนักงาน ใช้เวลาในการเดิน 1ชั่วโมง เส้นทางที่สอง  เริ่มจากสำนักงานเดินเลาะน้ำตก ผ่านธารน้ำร้อนบ่อคลึงแล้ววนกลับมายังสำนักงาน ใช้เวลาในการเดิน 3ชั่วโมง แต่ละเส้นมีป้ายสื่อความหมายไว้ด้วย

ทางอุทยานฯ มีบ้านพักไว้ให้สำหรับนักวิชาการและเยาวชนที่เข้าค่ายสิ่งแวดล้อมศึกษา จำนวน 3หลัง พักได้ 2-30คน มีเต็นท์ให้เช่า พักได้ 2คน หรือนักท่องเที่ยวสามารถนำเต็นท์มาเองได้

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 08 6172 4232 กรุงเทพฯ ติดต่อ สำนักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สวนจิตรลดา โทร. 0 2281 3921, 0 2282 6511

 

ฟาร์มกล้วยไม้ลันดา หรือ ลันดาออร์คิด                 สวนผึ้ง    ราชบุรี

   ฟาร์มกล้วยไม้ลันดา อยู่ถัดจากอุทยานธรรมชาติวิทยาไปไม่ถึง 1 กม. เป็นสวนกล้วนไม้เอกชน มี
   พันธุ์กล้วยไม้จำพวก แวนด้า ไว้จำหน่าย 

เขากระโจม จุดชมทะเลหมอก และดวงอาทิตย์ขึ้น                สวนผึ้ง    ราชบุรี

   ตั้งอยู่ที่ตำบลสวนผึ้ง สุดชายแดนประเทศไทยทางภาคตะวันตก สูงจากระดับน้ำทะเล
   1,000เมตร นักท่องเที่ยวสามารถขึ้นไปชมบรรยากาศทะเลหมอกที่สวยงามยามเช้าคล้าย
   กับยอดภูทางภาคเหนือในช่วงเวลาประมาณ 05.00-06.00น. พื้นที่ป่าส่วนใหญ่อุดมสมบูรณ์ 
   บริเวณน้ำตกผาแดงมีกล้วยไม้หายาก  ตลอดเส้นทางสามารถเดินสำรวจเส้นทางศึกษา
   ธรรมชาติ
การเดินทาง ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 3208ผ่านตัวอำเภอสวนผึ้งไปประมาณ 15กิโลเมตร แล้วเลี้ยวขวาตรงข้างวัดผาปก ผ่านน้ำตกผาแดง ระยะทางจากปากทางถึงยอดเขาประมาณ  9กิโลเมตร โดยใช้รถขับเคลื่อน 4ล้อ ในกรณีที่นักท่องเที่ยวไม่ได้นำรถขับเคลื่อน 4ล้อมา ทางชมรมฯ มีบริการให้เช่าราคาประมาณ 1,800-2,000บาท

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ชมรมผู้ประกอบการท่องเที่ยวสวนผึ้ง-บ้านคา โทร. 0 3236 4111

 

น้ำตกบ้านบ่อหวี                สวนผึ้ง    ราชบุรี

   น้ำตกบ้านบ่อหวี เป็นน้ำตกขนาดกลางเพิ่งพบใหม่มี 7 ฃั้น มีความเป็นธรรมชาติอยู่มาก ทางเข้า
   ผ่านหมู่บ้าน และวัดบ้านบ่อหวี ไปอีก ประมาณ 2 กม. มีถนนลาดยางตลอดถึงทางเข้าตัวน้ำตก
   จากนั้นเดินเท้าประมาณ 150 เมตร จะถึงน้ำตกชั้นที่ 1 สายน้ำมีความใสมากกว่าน้ำตกเก้าโจน
   เหนือขึ้นไปบนน้ำตกจะเป็นชายแดนไทย-พม่า มีฐานทหารรักษาการอยู่ นายทหารผู้หนึ่งเล่าให้
   thai-tour ฟังว่าบนตะเข็บชายแดนนี้สามารถเดินเชื่อมไปถึงเขากระโจมได้ ขึ้นถึงน้ำตกชั้นที่ 7
   ใช้เวลาเดินเท้าประมาณ 40 นาที


 

แก่งส้มแมว           สวนผึ้ง    ราชบุรี

   แก่งส้มแมว (สวนป่าสิริกิต์) ห่างจาก อ.สวนผึ้ง 25 กม. เป็นลำธาร มีเกาะแก่งกลางน้ำภาชี
   เหมาะสำหรับเล่นน้ำเป็นอย่างยิ่ง อยู่ในพื้นที่สวนป่าสิริกิต์ ภายในสวนป่ามีสวนหย่อม ศูนย์
   จำหน่ายเครื่องเซรามิคจากคนในบริเวณหมู่บ้าน สวนป่าแห่งนี้สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติ
   สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสเจริญพระชนมพรรษา 5 รอบ เป็นศูนย์
   รวมพันธุ์ไม้นานาชนิดอันมีค่าทางเศษฐกิจและเป็นแหล่งศึกษาทางธรรมชาติที่ดีเยี่ยม
 

สวนผึ้งออร์คิด                  สวนผึ้ง    ราชบุรี

   สวนผึ้งออร์คิด สวนกล้วยไม้ยอดนิยมแห่งหนึ่ง ที่นักท่องเที่ยวนิยมมาชม และเลือกซื้อกล้วยไม้กัน
   ที่สวนผึ้งแห่งรี้ นับว่าสถานที่ท่องเที่ยวแห่งหนึ่งของ จังหวัดราชบุรี ที่สามารถเข้าชมดอกกล้วย
   ไม้ได้ฟรี และยังสามารถซื้อกลับไปเป็นของฝากได้อีกด้วย เดินเลือกชมชอบอันไหนก็บอกเขาได้
   เลยครับมีพนักงานคอยจัดการให้
 

สวนกระต่ายอามันเต้               สวนผึ้ง    ราชบุรี

   ชมความน่ารักของกระต่าย หลากสีสัน มากมายหลายตัว ที่เลี้ยงแบบ(กึ่ง)ธรรมชาติ และทำเป็น
   ทางดิน ให้ท่านเดินได้รอบๆ บริเวณเพื่อ ถ่ายรูปกระต่ายได้อย่างอิสระ และยังสามารถให้อาหาร
   กระต่ายได้ด้วยตัวท่านเอง โดยไม่เก็บค่า อาหารแต่อย่างใด แต่เปลี่ยนเป็นการบริจาคแทน


      22 ก.ย. 2555   เวลา :    21:20   จำนวนผู้อ่าน :    4358   

 
ร้านอาหารแนะนำ