resort, รีสอร์ท, ที่พัก
 
 
 
 
 
 
 


ที่พักภาคเหนือ
เชียงราย
เชียงใหม่
กำแพงเพชร
ตาก
นครสวรรค์
น่าน
พะเยา
พิจิตร
พิษณุโลก
เพชรบูรณ์
แพร่
แม่ฮ่องสอน
ลำปาง
ลำพูน
สุโขทัย
อุตรดิตถ์
อุทัยธานี


ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
กาฬสินธุ์
ขอนแก่น
ชัยภูมิ
นครพนม
นครราชสีมา
บุรีรัมย์
บึงกาฬ
มหาสารคาม
มุกดาหาร
ยโสธร
ร้อยเอ็ด
เลย
ศรีสะเกษ
สกลนคร
สุรินทร์
หนองคาย
หนองบัวลำภู
อำนาจเจริญ
อุดรธานี
อุบลราชธานี


ที่พักภาคกลาง
กรุงเทพมหานคร
กาญจนบุรี
ฉะเชิงเทรา
ชัยนาท
นครนายก
นครปฐม
นนทบุรี
ปทุมธานี
ประจวบคีรีขันธ์
ปราจีนบุรี
เพชรบุรี
ราชบุรี
ลพบุรี
สมุทรปราการ
สมุทรสงคราม
สมุทรสาคร
สระแก้ว
สระบุรี
สิงห์บุรี
สุพรรณบุรี
อยุธยา
อ่างทอง


ที่พักภาคตะวันออก
ชลบุรี, พัทยา
ระยอง
จันทบุรี
ตราด


ที่พักภาคใต้
กระบี่
ชุมพร
ตรัง
นครศรีธรรมราช
นราธิวาส
ปัตตานี
พังงา
พัทลุง
ภูเก็ต
ยะลา
ระนอง
สงขลา
สตูล
สุราษฎร์ธานี

Link เพื่อนบ้าน
หอพัก
หอพัก
ห้องพัก

โอนิซึกะ, onitsuka, onitsuka tiger
Bangkok Dating, Thailand Matchmaker, Thailand Dating, Bangkok Matchmaker, dating bangkok, dating thailand, thai dating, online dating, single thai girls, thai women, dating service, speed dating, บริการหาคู่, บริษัทจัดหาคู่, หาคู่, หาแฟน, หาเพื่อน, จัดหาคู่, จับคู่, แม่สื่อ, ธุรกิจหาคู่
ถุงจัมโบ้, พาเลท

แนะนำรีสอร์ท, ห้องพัก, ที่พัก, บ้านพัก สำหรับพักผ่อนยามท่องเที่ยว


ResortDD.com Resort จังหวัดนครศรีธรรมราช (Nakhon Sithammarat) ที่พักจังหวัดนครศรีธรรมราช โรงแรมจังหวัดนครศรีธรรมราช รีสอร์ทจังหวัดนครศรีธรรมราช เกสเฮ้าส์จังหวัดนครศรีธรรมราช สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดนครศรีธรรมราช ท่องเที่ยวจังหวัดนครศรีธรรมราช ศูนย์รวมรีสอร์ทจังหวัดนครศรีธรรมราช แหล่งรวมที่พักจังหวัดนครศรีธรรมราช Thailand Nakhon Sithammarat Hotel Guesthouse

เมืองประวัติศาสตร์ พระธาตุทองคำ ชื่นฉ่ำธรรมชาติ แร่ธาตุอุดม

 เครื่องถมสามกษัตริย์ มากวัดมากศิลป์ ครบสิ้นกุ้งปู

 

                นครศรีธรรมราช เป็นเมืองที่มีอดีตอันยาวนานมีวิวัฒนาการต่อเนื่อง ซึ่งปรากฏหลักฐานทางประวัติศาสตร์แสดงถึงการดำรงอยู่ของชุมชนตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์สืบมาจนถึงปัจจุบัน ผ่านความเจริญรุ่งเรืองมาหลายยุคหลายสมัย ก่อเกิดเป็นศิลปวัฒนธรรม ประติมากรรม สถาปัตยกรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ขนบธรรมเนียมประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ของบ้านเมือง และชาวเมืองยังสืบทอดรักษาไว้จนถึงปัจจุบัน

                จังหวัดนครศรีธรรมราชมีเนื้อที่ประมาณ 6,214,064 ล้านไร่ หรือ 9,942,502 ตารางกิโลเมตร เป็นอันดับที่ 16 ของประเทศ ประกอบด้วยชายหาด ป่าชายเลน ตอนกลางของพื้นที่เป็นเทือกเขาทอดตัวยาวตามแนวเหนือใต้ โดยมียอดเขาหลวงเป็นยอดสูงสุด ความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่าในแถบเทือกเขาทำให้เป็นแหล่งน้ำสำคัญ เกิดเป็นน้ำตกที่สวยงามมากมายกระจายไปแทบทุกอำเภอนครศรีธรรมราชเป็นเมืองโบราณที่มีความสําคัญทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การปกครอง และศาสนา นครศรีธรรมราชมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางมาไม่น้อยกว่า 1,800 ปีมาแล้ว หลักฐานทางโบราณคดีและหลักฐานทางเอกสารที่ปรากฏในขณะนี้ยืนยันได้ว่า นครศรีธรรมราชมีกําเนิดมาแล้วตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ 7 เป็นอย่างน้อย มีการพบเครื่องหินที่มีตัวขวานยาวใหญ่ (บางคนเรียกว่าระนาดหิน) ที่อําเภอท่าศาลา ในยุคโลหะ ได้พบหลักฐานทางโบราณคดี คือ กลองมโหระทึกสําริด 2 ใบ ที่บ้านเกตุกาย ตําบลท่าเรือ อําเภอเมืองฯ และที่คลองคุดด้วน อําเภอฉวางคำว่า "นครศรีธรรมราช" น่าจะมาจากสร้อยพระนามของปฐมกษัตริย์ ผู้ครองนครศรีธรรมราช คือพระเจ้าศรีธรรมาโศกราช คํานี้แปลความได้ว่า "นครอันงามสง่าแห่งพระราชาผู้ทรงธรรม" และธรรมของราชาแห่งนครนี้ก็คือธรรมแห่งพระพุทธศาสนาพุทธศตวรรษที่ 17-19 เป็นช่วงที่นครศรีธรรมราชมีความเจริญรุ่งเรืองสูงสุด ภายใต้การปกครองของราชวงศ์ศรีธรรมาโศกราช ปัจจัยสําคัญที่ก่อให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองน่าจะเนื่องมากจากการเป็นสถานีการค้าสําคัญของคาบสมุทรไทย เป็นจุดพักถ่าย ซื้อสินค้าระหว่างตะวันออกกับตะวันตกที่ดีที่สุดในเวลานั้น ประกอบกับบริเวณหาดทรายแก้วอันเป็นศูนย์กลางของชุมชน เป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธองค์ ความศรัทธาและความเลื่อมใสในบวรพุทธศาสนาจึงเป็นปัจจัยชักนําให้ผู้คนจากทุกสารทิศในภาคใต้เข้ามาตั้งถิ่นฐานในนครศรีธรรมราชอย่างหนาแน่น ในราว พ.ศ. 1700 เศษ ราชวงศ์ศรีธรรมาโศกราชก็สามารถจัดการปกครองหัวเมืองรายรอบได้สําเร็จถึง 12 เมือง เรียกว่าเมืองสิบสองนักษัตรเมืองนครศรีธรรมราช หรือนครอันเป็นสง่าแห่งพระราชาผู้ทรงธรรม รุ่งเรืองอยู่ประมาณร้อยกว่าปี และเสื่อมลงเมื่อยกทัพไปตีเมืองลังกา และโจรชวาถือโอกาสเข้าปล้นเมืองถึง 3 ครั้ง ประกอบกับเกิดไข้ห่าระบาด จึงเป็นเหตุให้บ้านเมืองถูกทิ้งร้างจนกระทั่งสมัยอยุธยา ผู้คนเริ่มกลับมาตั้งบ้านเมืองใหม่อีกครั้ง และนครศรีธรรมราชได้กลายมาเป็นหัวเมืองฝ่ายใต้ของราชอาณาจักรอยุธยา ต่อมาในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ในช่วงรัชกาลที่ 5 ได้มีการแก้ไขการปกครองหัวเมืองปักษ์ใต้ใหม่ นครศรีธรรมราชได้เปลี่ยนฐานะเป็นมณฑลนครศรีธรรมราช ในปี พ.ศ. 2439 จนกระทั่ง พ.ศ. 2475 มีการเปลี่ยนแปลงการปกครอง จึงได้ยุบมณฑลนครศรีธรรมราช และเปลี่ยนมาเป็นจังหวัดนครศรีธรรมราชจนถึงปัจจุบัน

                จังหวัดนครศรีธรรมราชอยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ   780  กิโลเมตร   แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 23 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช อำเภอเชียรใหญ่ อำเภอปากพนัง อำเภอชะอวด อำเภอทุ่งสง อำเภอท่าศาลา อำเภอร่อนพิบูลย์ อำเภอสิชล อำเภอลานสกา อำเภอพิปูน อำเภอหัวไทร อำเภอทุ่งใหญ่ อำเภอฉวาง อำเภอขนอม อำเภอนาบอน อำเภอพรหมคีรี อำเภอบางขัน อำเภอจุฬาภรณ์ อำเภอถ้ำพรรณรา อำเภอพระพรหม อำเภอเฉลิมพระเกียรติ อำเภอนบพิตำ และอำเภอช้างกลาง

 

สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดนครศรีธรรมราช

 

กำแพงเมือง          นครศรีธรรมราช

   กำแพงเมือง อยู่ริมถนนราชดำเนินใกล้กับสนามหน้าเมือง เป็นกำแพงที่ซ่อมขึ้นใหม่ตามรูปเดิมใน
   สมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ และได้รับการบูรณะเพิ่มเติมขึ้นอีกในปี พ.ศ. 2533 เป็นแนวขนานไปกับ
   คูเมือง ตั้งแต่ป้อมประตูชัยเหนือหรือประตูชัยศักดิ์ไปทางตะวันออก ยาวประมาณ 100 เมตร และ
   ในปี 2548 ได้บูรณะเพิ่มเติมเป็นแนวขนานกับคูเมืองทางทิศตะวันตก ยาวประมาณ 150 เมตร

 

 

 


 

 

กุฏิทรงไทย           นครศรีธรรมราช

   กุฏิทรงไทย หรือ กุฏิร้อยปี ตั้งอยู่ในวัดวังตะวันตก ถนนราชดำเนิน อำเภอเมือง เป็นกุฏิไม้ทรง
   ไทยเรือนเครื่องสับ 3 หลัง มีหลังคาจั่วแต่ละหลังคาคลุมเชื่อมต่อกัน ตัวเรือนฝาปะกัน ตามประตู
   หน้าต่างและช่องลม ประดับด้วยลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์ของเมืองนคร  ใช้เวลาในการก่อสร้าง
   นานถึง 13 ปี ปี พ.ศ. 2535 สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ คัดเลือกกุฏิวัดวังตะวัน
   ตกให้เป็นอาคารอนุรักษ์ดีเด่นประเภทปูชนียสถานและวัดวาอาราม โดยปกติกุฏิทรงไทยแห่งนี้
   จะไม่มีการเปิดไว้บริการนักท่องเที่ยวอยู่ตลอดเวลา หากต้องการเยี่ยมชมภายในกุฏิ สามารถขอ
   กุญแจเข้ากุฏิได้จากเจ้าอาวาสวัดวังตะวันตก 

ชายทะเลปากพนังและแหลมตะลุมพุก              นครศรีธรรมราช

   เป็นสถานที่ซึ่งอยู่บริเวณตอนบนของอำเภอปากพนัง ด้านที่ติดกับทะเลด้านใน (อ่าวนครฯ) มี
   ประชากรตั้งถิ่นฐานอยู่ ส่วนด้านนอกที่ติดกับอ่าวไทยเป็นหาดทรายและมีต้นสนขึ้นเป็นแนว
   ยาว  เป็นสถานที่เกิดเหตุการณ์มหาวาตภัยครั้งใหญ่จากพายุโซนร้อนแฮร์เรียตพัดถล่ม
   แหลมตะลุมพุก เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2505 ระดับน้ำสูง 5 เมตร กำลังลม 90 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
   คลื่นสูง 6.8 เมตร มีชาวแหลมตะลุมพุกสูญหายกว่า 1,300 คน ลักษณะของชายหาดปากพนัง
   เป็นชายหาดยาวไปตามชายฝั่งทะเล มีแหลมตะลุมพุกเป็นแหลมทรายรูปจันทร์เสี้ยวยื่นไปใน
   อ่าวไทย สามารถขับรถไปจนถึงปลายแหลมได้ระยะทางประมาณ 6 กิโลเมตร นอกจากนี้ยังมี
   ร้านอาหารทะเลบริการในบริเวณใกล้เคียงอีกด้วย


การเดินทาง ใช้ทางหลวงหมายเลข 4013 (นครศรีธรรมราช-ปากพนัง) มีทางแยกเข้าสู่แหลมตะลุมพุก ประมาณ 16 กิโลเมตร

 

ชุมชนกลุ่มทะเลหมอกกรุงชิง          นครศรีธรรมราช

   สัมผัสทะเลหมอกยามเช้า ณ จุดชมวิวทะเลหมอกบนยอดเขาเหล็ก บ้านกรุงชิง อำเภอนบพิตำ
   ออกแรงเดินขึ้นเขาเพียงเล็กน้อยก็ได้ชมทะเลหมอกที่ถูกสายลมพัดเป็นระลอกผ่านซอกเขา ภาพ
   ทุกช็อตจึงสวยงามโดยไม่ต้องพึ่งเทคนิคพิเศษแต่อย่างใดพร้อมดื่มด่ำกับเครื่องดื่มร้อน ขนมพื้น
   บ้านรับฟังเรื่องราวความเป็นมาของเขาเหล็กและประวัติพื้นที่กรุงชิงที่มีประวัติศาสตร์แห่งการ
   ต่อสู้ด้านความคิดการปกครองเคยถูกปกครองโดยพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยจาก
   วิทยากรชุมชนของกลุ่มทะเลหมอกกรุงชิงกับการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ซึ่งได้รับรางวัลดีเด่น
   ประเภทองค์กรสนับสนุนและส่งเสริมการท่องเที่ยว ปี 2551 สามารถชมทะเลหมอกได้ตลอดปี
   ช่วงที่สวยที่สุด เดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ ระหว่างเวลา 05.00 – 08.00 น. สอบถามข้อมูล
   ติดต่อ กลุ่มทะเลหมอกกรุงชิงกับการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน  โทร.08-1080-1441
 

ถ้ำตลอด                 นครศรีธรรมราช

   ถ้ำตลอดเป็นถ้ำที่สวยงามถ้ำหนึ่งตั้งอยู่ในอำเภอทุ่งสง มีประวัติเล่าต่อกันมาว่าว่าในปี
   พ.ศ.2431 นายบุญช่วย กุมารจันทร์ ได้รวบรวมเงินจากผู้มีจิตศรัทธา สร้างพระพุทธไสยาสน์ขึ้น
   ต่อมาได้สร้างพระพุทธรูปอื่นๆ เพื่อเป็นพุทธบูชามาตามลำดับ "ถ้ำตลอด" เป็นถ้ำของภูเขาวัดโคก
   หม้อ(วัดชัยชุมพล) สถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ สมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2484
   เมืองทุ่งสง ในฐานะชุมทางการคมนาคมที่สำคัญ จึงตกเป็นเป้าหมายของฝ่ายพันธมิตร และฝ่าย
   อักษะ ญี่ปุ่นยึดเอาเมืองทุ่งสงเป็นเป้าส่งกำลังบำรุงเพื่อขยายแนวรบสู่ประเทศพม่า ภูเขาโคก
   หม้อจึงกลายเป็นเป้าโจมตีทางอากาศของฝ่ายสัมพันธมิตร ทำให้ถ้ำกระโจมซึ่งอยู่ด้านบนเขา
   พังทะลายลง ต่อมาจึงเปลี่ยนชื่อภูเขาโคกหม้อเป็นภูเขา"ชัยชุมพล" เพื่อเป็นอนุสรณ์ทางประวัติ
   ศาสตร์

   ลักษณะของถ้ำตลอดหันหน้าไปทางทิศเหนือ และสามารถเดินทะลุได้ เมื่อเข้าไปภายในถ้ำจะ
   รู้สึกเย็น ภายในถ้ำมีพระพุทธรูปปูนปั้นปางไสยาสน์สวยงาม 1 องค์ ความยาว 11 เมตร หันเศียร
   ไปทางทิศใต้ตามส่วนลึกของถ้ำ พระบาทหันไปทางปากถ้ำ ทั้งยังมีพระพุทธรูปเท่าองค์จริงประดิษฐานเรียงรายไปกับผนังถ้ำทางด้านทิศตะวันตกจนสุดถ้ำ ผนังถ้ำทั้งสองด้านเป็นภาพจิตรกรรมฝาผนัง ฝีมือของครูแนบ ทิชินพงศ์ ผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรมสาขาจิตรกรรม ประจำปี 2534 ตรงกลางปากทางเข้าถ้ำมีสิงห์โตแกะสลักจากหินขนาดใหญ่ดูโดดเด่นสวยงาม ด้านข้างปากถ้ำมีพระพุทธรูปปูนปั้นขนาดต่าง ๆ และเจดีย์ ฯลฯ บริเวณภายนอกถ้ำมีพระพุทธรูปเหมือน อันเป็นที่เคารพศรัทธาของประชาชนภาคใต้ ได้แก่พ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์ วัดธาตุน้อย, หลวงปู่คลิ้ง วัดถลุงทอง, พ่อท่านซัง วัดวัวหลุง, หลวงปู่ทวด วัดช้างไห้ และหลวงปู่เขียว วัดหรงบน ประดิษฐานอยู่ทั่วบริเวณ

การเดินทาง จากตัวเมืองนครศรีธรรมราชใช้ทางหลวงหมายเลข 403 ประมาณ 25 ก.ม.จนถึงแยกสวนผักเลี้ยวขวาไปตามทางหลวงหมายเลข 41 มาประมาณ 40 ก.ม. แล้วให้เปลี่ยนมาใช้เส้นทาง 4019 ประมาณ 20 ก.ม. จนถึงอำเภอทุ่งใหญ่ และจากอำเภอทุ่งใหญ่ใช้เส้นทาง 4110 เป็นระยะทางประมาณ 10 ก.ม. ก็จะถึงตัวถ้ำตลอด   หรือเดินทางไปอำเภอทุ่งสงถ้ำตลอดอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอทุ่งสง 500 เมตร  เลี้ยวซ้ายทางไปโรงพยาบาลทุ่งสง

 

ถ้ำหงส์               นครศรีธรรมราช

   เป็นถ้ำขนาดกลาง ปากถ้ำค่อนข้างเล็กขนาดคนรอดได้ทีละคน ต้องใช้ความระมัดระวังในการลง
   ไต่ลงไปในถ้ำ ภายในถ้ำมีธารน้ำไหลผ่านตลอดแนวถ้ำ ก่อนไหลลงใต้ดินไปสู่ลำธารภายนอก
   ภายในถ้ำมีหินงอกหินย้อยรูปร่างต่าง ๆ กัน และมีลักษณะพิเศษที่พบเห็นได้ไม่มากนัก

 

 

 

 

 

 

ถ้ำเขาวังทอง            นครศรีธรรมราช

   ถ้ำเขาวังทองตั้งอยู่ในอำเภอขนอม ปากถ้ำเป็นจุดชมวิวที่เห็นทิวทัศน์ของตำบลควนทอง เป็น
   ถ้ำหินปูนผสมแร่เหล็ก ลักษณะเป็นโถงถ้ำขนาดใหญ่บ้างเล็กบ้าง ตามพื้นถ้ำ ผนังถ้ำ และเพดาน
   ถ้ำ ประดับประดาด้วยหินงอก หินย้อย เสาหิน รูปร่างต่างๆ บ้างก็คล้ายเจดีย์ น้ำตก หนังปลา
   น้อยหน่า อ่างน้ำ ตามแต่จะจินตนาการกันไป เมื่อต้องแสงไฟจะดูระยิบระยับ เป็นปฏิมากรรม
   ธรรมชาติที่งดงามยิ่ง แต่ละห้องในถ้ำมีความต่างระดับพอสมควร การเข้าชมอาจจะต้องปีนป่าย
   หรือก้มต่ำจนเกือบคลาน บางช่วงก็ลื่นจากความชื้น จึงควรสวมใส่เสื้อผ้าและรองเท้าที่เหมาะสม
   เพื่อจะได้ชมธรรมชาติที่สวยงามได้อย่างสนุกสนานต้องติดต่อขอกุญแจประตูถ้ำจากบ้านหลังสุด
   ท้ายก่อนถึงถ้ำ

 

 

 

น้ำตกกรุงชิง               นครศรีธรรมราช

   ผจญภัยมันส์ๆ ในเส้นทางเดินป่าศึกษาธรรมชาติสู่น้ำตกกรุงชิงระยะทาง 3.7 ก.ม. ผ่านป่าดิบชื้น
   แน่นทึบเต็มไปด้วยพืชพรรณแปลกตาน่าสนใจมากมาย ระหว่าทางมีศาลาที่พัก ป้ายสื่อความ
   หมายธรรมชาติ พันธุ์ไม้เด่นและร่องรอยประวัติศาสตร์เกี่ยวกับคอมมิวนิสต์ เช่น มหาสดำ ดงชก
   หลุมขวาก บันไดสามขั้น ศาลาประตูชัย หลุมพอยักษ์ ถ้ำประตูชัย สนามบาส ป่าชิงฯลฯ น้ำตก
   กรุงชิงมีทั้ง 7 ชั้น ตื่นตากับชั้นที่2 “หนานฝนแสนห่า“ ชั้นที่สวยงามที่สุด สายน้ำไหลลัดเลาะ
   เลียบหน้าผาหินลงมาอย่างงดงาม บวกกับความเขียวชอุ่มของนานาพรรณไม้ เคยถูกตีพิมพ์ลงใน
   ธนบัตรฉบับละ1,000 บาท เมื่อปี พ.ศ. 2535 เพื่อเป็นตัวแทนของทรัพยากรป่าไม้ในเมืองไทย 
   เส้นทางนี้ยังเหมาะสำหรับการดูนกหลากชนิด เช่น  นกคอสามสี (หาดูได้ยากมากชนิดหนึ่ง) นก
   เงือกหัวหงอก นกเขียวปากงุ้ม นกกางเขนน้ำหลังแดง ฯลฯ  สอบถามข้อมูลติดต่อหน่วยพิทักษ์
   อุทยานแห่งชาติที่ ขล.4 (น้ำตกกรุงชิง)  โทร.0-7546-0463 หรืออุทยานแห่งชาติเขาหลวง
   โทร. 0-7530-0494


 

น้ำตกท่าแพ         นครศรีธรรมราช

   หนึ่งในน้ำตกสวยงามของอุทยานแห่งชาติเขาหลวง เปิดให้ท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ  3 ชั้นคือ
   หนานแพน้อย หนานนางครวญ และหนานเตย ผู้สนใจศึกษาธรรมชาติมีเส้นทางศึกษาธรรมชาติ
   ถึงน้ำตกชั้นที่ 7 เพื่อความปลอดภัยควรอยู่ในการดูแลของเจ้าหน้าที่

   
การเดินทาง ใช้ทางหลวงจังหวัดหมายเลข 4016 จะถึงสามแยกบ้านตาลจากนั้นแยกไปทางซ้ายเข้าทางหลวงจังหวัดหมายเลข 4015 ไปอีกประมาณ 29 กิโลเมตร จะถึงทางเข้าน้ำตกท่าแพ ซึ่งอยู่ลึกเข้าไปประมาณ 2 กิโลเมตร 

 

น้ำตกพรหมโลก                นครศรีธรรมราช

   น้ำตกสวยงามแห่งหนึ่งของเมืองนคร  เป็นน้ำตกขนาดใหญ่ มีลานหินกว้างและแอ่งน้ำคล้ายสระ
   น้ำกลางธรรมชาติ มีจำนวนชั้นทั้งหมด 50 ชั้น แต่เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมเพียง 4 ชั้นคือ
   หนานบ่อน้ำวน หนานวังไม้ปัก หนานวังหัวบัว และหนานวังอ้ายแล น้ำที่ไหลผ่านชั้นน้ำตก
   กระทบกับชั้นก้อนหิน ก่อให้เกิดเสียงแห่งธรรมชาติที่ก้องกังวานไปทั่ว นอกจากนี้พระบาท
   สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถได้เสด็จ
   ประพาสชมความงดงามของน้ำตกในปี พ.ศ. 2502 และทรงจารึกพระปรมาภิไธยย่อ “ภ.ป.ร” และ
  “ส.ก.” ไว้ที่หน้าผาน้ำตกชั้นที่ 1 “หนานวังน้ำวน”


การเดินทาง น้ำตกพรหมโลกตั้งอยู่ในอำเภอพรหมคีรี ห่างจากตัวเมืองไปตามทางหลวงหมายเลข 4016 (นครศรีธรรมราช-พรหมคีรี) ถึงกิโลเมตรที่ 20 มีทางแยกซ้ายเข้าทางหลวง 4132 อีกประมาณ 5 กิโลเมตร

 

บ้านรังนก           นครศรีธรรมราช

   อำเภอปากพนังเป็นอำเภอที่มีชื่อในเรื่องของนกนางแอ่นที่เข้ามาทำรังอยู่ในชุมชนเมือง มีบ้าน
   และตึกแถวหลายหลังที่ถูกปิดลง เนื่องจากมีนกนางแอ่นจำนวนมากเข้าไปอาศัยอยู่และทำรังใน
   บ้านเหล่านั้น 

บ้านหนังตะลุงสุชาติ ทรัพย์สิน           นครศรีธรรมราช

   พิพิธภัณฑ์หนังตะลุงแห่งแรกของไทย เป็นแหล่งเรียนรู้มรดกทางวัฒนธรรมท้องถิ่นภาคใต้ที่
   สำคัญของประเทศ  จัดแสดงรูปหนังตะลุงโบราณในภาคใต้อายุมากกว่า 100 ปี รวมถึงรูปหนัง
   ตะลุงในภูมิภาคต่างๆ ของไทย รูปหนังตะลุงนานาชาติ โดยนายหนังตะลุงสุชาติ ทรัพย์สิน ศิลปิน
   แห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (การแสดงพื้นบ้าน) พ.ศ.2549 เป็นผู้ก่อตั้ง เพื่อเป็นพิพิธภัณฑ์
   หนังตะลุงมีชีวิต และแหล่งเรียนรู้ซึ่งจะเป็นสมบัติของโลกสืบไป นอกจากนี้มีห้องจัดแสดงข้าว
   ของเครื่องใช้ในพื้นบ้านภาคใต้ มีเวทีสาธิตเชิดหนังตะลุงอย่างครบวงจร การสาธิตการแกะตัว
   หนังตะลุง และสินค้าที่ระลึกตัวหนังตะลุง พิพิธภัณฑ์ฯได้รับรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยถึง
   2 รางวัล คือ รางวัลดีเด่น ประเภทแหล่งท่องเที่ยววัฒนธรรมและโบราณสถาน ปี 2539 และ
   รางวัลยอดเยี่ยมประเภทแหล่งท่องเที่ยวนันทนาการเพื่อการเรียนรู้ ปี 2553 นักท่องเที่ยวและผู้
   สนใจสามารถเข้าชมและศึกษาศิลปวัฒนธรรมได้ทุกวัน ระหว่างเวลา 08.30 – 17.00 น. สอบ
   ถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0 7534 6394


 

พระตำหนักเมืองนคร                  นครศรีธรรมราช

   พระตำหนักเมืองนคร ตั้งอยู่ในบริเวณสวนผลไม้เก่าแก่ของตระกูลทองสมัครซึ่งเป็นผู้สร้างเรือน
   รับรองถวายในนามของชาวเมืองนครศรีธรรมราช เพื่อเป็นที่ประทับทรงงานของพระบาทสมเด็จ
   พระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ ในคราวที่เสด็จมาทรงงานที่เมืองนครศรีธรรมราช  บริเวณ
   โดยรอบแวดล้อมร่มรื่นด้วยไม้ผลและไม้ประดับ สมเด็จพระเทพ         พระรัตนราชสุดาสยามมงกุฏ
   ราชกุมารี ได้ทรงเส็ดจมาเปิดเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ.2541 เปิดให้เข้าชมได้ทุกวันเวลา
  08.00–17.00 น. เว้นวันพุธและเวลาที่พระราชวงศ์เสด็จประทับ โทร. 0 7539 6300

 

 

 


 

พระพุทธสิหิงค์                  นครศรีธรรมราช

   ตั้งอยู่ระหว่างศาลากลางจังหวัดและศาลจังหวัด เดิมเป็นหอพระประจำวังของเจ้าพระยานคร
   (น้อย) ภายในแบ่งออกเป็นสองตอน ตอนหน้าประดิษฐานพระพุทธสิหิงค์ พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมือง
   นคร เชื่อกันว่าองค์แท้ มี 3 องค์ในไทย โดยประดิษฐาน ณ พระที่นั่งพุทไธศวรรย์
   พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติกรุงเทพมหานคร วัดพระสิงห์จังหวัดเชียงใหม่ และหอพระพุทธสิหิงค์
  จังหวัดนครศรีธรรมราช พระลากเงิน และพระลากทอง ส่วนตอนหลังเป็นที่บรรจุอัฐิของสกุล ณ
   นคร

   พระพุทธสิหิงค์ที่เมืองนครเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย ขัดสมาธิเพชร แบบขนมต้ม มีพระพักตร์
  กลม อมยิ้ม พระอุระอวบอ้วน หล่อด้วยสัมฤทธ์ ปิดทอง หน้าตักกว้าง ๑๔ นิ้ว สูง ๑๖.๘ นิ้ว นับ
  เป็นพระพุทธรูปสำคัญ คู่บ้านคู่เมืองมาแต่โบราณกาล

  ทุกวันสงกรานต์จะมีการอัญเชิญพระพุทธสิหิงค์เพื่อให้ประชาชนได้สักการะและสรงน้ำเพื่อความ
  เป็นสิริมงคล เปิดให้เข้าชมในวันจันทร์ – ศุกร์  เวลา 08.30 –16.30 น.

 

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ นครศรีธรรมราช           นครศรีธรรมราช

   ตั้งอยู่ตรงข้ามกับวัดสวนหลวง จัดแสดงโบราณวัตถุที่ค้นพบใน 4 จังหวัดภาคใต้ ได้แก่ ชุมพร
   สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราชและพัทลุง มีโบราณวัตถุที่สำคัญมากมาย เช่น พนักกันยาเรือพระที่
   นั่งถือว่าเป็นถมทองชิ้นเยี่ยมที่สุดและใหญ่ที่สุดในนครศรีธรรมราช หน้าบันไม้จำหลักภาชนะดิน
   เผาทรงหม้อสามขา สมัยก่อนประวัติศาสตร์ ยุคหินใหม่ อายุราว 4,000-2,000 ปี กลอง
   มโหระทึก สำริดเป็นกลองมโหระทึกใบใหญ่ที่สุดเท่าที่พบในภาคใต้ พระศิวนาฏราช สำริด  เป็น
   ต้น

   เปิดให้บริการวันพุธ - อาทิตย์ เวลา 09.00 –16.00 น. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.
   0-7534-1075 ค่าธรรมเนียมเข้าชม  คนไทย 30 บาท คนต่างประเทศ 150 บาท

 

 

 

พิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติเพื่อพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง               นครศรีธรรมราช

   เป็นพิพิธภัณฑ์ที่เกิดจากโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัด
   นครศรีธรรมราช พัทลุงและสงขลา 

พิพิธภัณฑ์เมืองนครศรีธรรมราช                 นครศรีธรรมราช

   แหล่งท่องเที่ยวรางวัลอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยปี 2551 รางวัลดีเด่น ประเภทองค์กรสนับ
   สนุนและส่งเสริมการท่องเที่ยว ตั้งอยู่ในบริเวณสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 84 (ทุ่งท่าลาด)
   บริหารจัดการโดยเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้เชิงประวัติศาสตร์ สังคมและ
   วัฒนธรรมของเมือง จัดแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับเมืองนคร อาทิเช่น ประวัติชุมชนเมือง ตรา 12
   นักษัตร โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณี เหตุการณ์สำคัญของบ้าน
   เมืองคือเหตุการณ์ญี่ปุ่นยกพลขึ้นบกที่นครศรีธรรมราช และเหตุการณ์วาตภัยแหลมตะลุมพุก
   นิทรรศการหมุนเวียนที่น่าสนใจมากมาย ด้วยวิทยาการอันทันสมัยในการนำเสนอผ่านสื่อผสม
   ผสาน Animation,  Magic vision, Diorama, Software animation และ วีดีทัศน์ ทำให้เป็น
   แหล่งเรียนรู้ที่สร้างความตื่นตาตื่นใจให้ความเพลิดเพลินในการชมเป็นอย่างยิ่ง เปิดให้บริการวัน
   อังคาร – ศุกร์เวลา 08.30 – 16.30. น. วันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 09.00 - 17.00 น.ไม่เก็บค่าเข้า
   ชม  www.nakhonmuseum.com  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0-7535-6261


 

พุทธภูมิ              นครศรีธรรมราช

   โครงการพุทธภูมิเป็นการก่อสร้างพุทธสถาน ในพื้นที่ประมาณ 25 ไร่ ของสวนสมเด็จพระศรี
   นครินทร์ 84 โดยจำลองสิ่งก่อสร้างจากสังเวชนียสถานทั้ง 4 ตำบล 

ยอดเขาหลวง            นครศรีธรรมราช

   หนึ่งในความใฝ่ฝันของนักเดินทาง นักนิยมธรรมชาติ ผู้รักการผจญภัยหรือแสวงหาความท้าทาย
   ให้ชีวิต  คือ  การได้ 'พิชิต'  ยอดเขาหลวง สูง 1,835  เมตร  ซึ่งถือว่าเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดใน
   ภาคใต้ ต้องใช้เวลาในการเดินเท้า 3 วัน 2 คืน มีลานเล็กๆ พอให้ตั้งแค้มป์ได้ที่ไหล่เขา ชมพระ
   อาทิตย์ขึ้นยามเช้าจากยอดดอยเขานี้เป็นความงดงามที่ไม่ควรพลาด ลมมรสุมจากท้องทะเลที่
   หอบฝนมาห่มป่าอยู่ตลอดปีนี่เองทำให้ป่าเขาหลวงไม่เคยรู้จักกับคำว่าแห้งแล้งหรือผลัดใบเลย
   ช่วงเดือนที่เหมาะสม คือเดือนมกราคม-มิถุนายน สอบถามข้อมูลเดินป่าพิชิตเขาหลวง ติดต่อ
   บ้านคีรีวง โทร.0-7553-3113, 0-7553-3370 ทาร์ซาน แอดเวนเจอร์ ทัวร์ (รางวัลดีเด่น
   ประเภทรายการนำเที่ยว สำหรับนักท่องเที่ยวในประเทศ ปี 2551) โทร.08-9909-8533,
   08-1824-8880 หรือชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบ้านวังลุง โทร. 08-7885-9167

  

วัดถ้ำทองพรรณรา             นครศรีธรรมราช

   ตำนานเล่าว่ามีชีปริงและชีปรางนำสัมภาระและผู้คนเดินทางมาทางทะเลเพื่อนำแก้วแหวนเงิน
   ทองไปสร้างพระบรมธาตุ เมื่อมาถึงอู่เรือ ได้ทราบว่าพระบรมธาตุสร้างเสร็จแล้ว จึงได้ขึ้นบก
   หาสถานที่ที่เหมาะสมคือ ถ้ำทอง แล้วได้สร้างพระพุทธไสยาสน์ในถ้ำดังกล่าว และนำแก้วแหวน
   เงินทอง บรรจุไว้ในองค์พระพุทธไสยาสน์นั้นด้วย

 

 

 

  

วัดธาตุธาราม หรือ วัดเขาธาตุ             นครศรีธรรมราช

   เจดีย์ปะการังที่วัดจันทน์ธาตุทาราม เป็นโบราณสถานเก่าแก่ของเมืองขนอม เชื่อกันว่ามีอายุ
   มากกว่า1,000ปี ประดิษฐานอยู่บนยอดเขาธาตุ เจดีย์เป็นรูปโอคว่ำมีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ
   5-6 ม. สร้างขึ้นโดยนำหินปะการังมาจัดสร้างเป็นเจดีย์ทั้งองค์ รอบๆเจดีย์มีพระพุทธรูปแกะสลัก
   ด้วยหินทรายแดงแสดงให้เห็นว่าที่นี่เป็นแหล่งอารยธรรมทางด้านพุทธศาสนาสมัยหนึ่ง บนยอด
   เขาธาตุสามารถชมทิวทัศน์ของอ่าวท้องเนียนได้ ตามตำนานกล่าวว่าผู้มีจิตศรัทธาจากเมือง
   ไชยา ได้รวบรวมทรัพย์สินเงินทองและของมีค่าต่างๆเพื่อไปบรรจุที่พระบรมธาตุเมืองนคร แต่ไม่
   ทันเพราะพระบรมธาตุได้สร้างเสร็จเสียก่อน ผู้มีจิตศรัทธาจึงได้ร่วมใจกันสร้างเจดีย์ขึ้นบนเขาธาตุ
   โดยการนำปะการังที่มีอยู่ในบริเวณนั้นมาสร้างเป็นเจดีย์ทั้งองค์เป็นรูปโอคว่ำรอบๆเจดีย์มีพระ
   พุทธรูปแกะสลักด้วยหินทรายแดง เชื่อว่าคงเป็นแหล่งอารยธรรมทางด้านพุทธศาสนาสมัยหนึ่ง
   ในบริเวณอ่าวทางตอนเหนือของคาบสมุทรนี้ อีกตำนานเล่าว่าได้มีเจ้านายชั้นผู้ใหญ่ และ
   ประชาชนจาก ชุมพร ประจวบคีรีขันธ์ สุราษฎร์ธานีที่มีจิตศรัทธาในองค์พระบรมธาตุ นครศรี
   ธรรมราชได้นำแก้วแหวนเงินทองและของมีค่าต่างๆเพื่อไปบรรจุในองค์พระบรมธาตุนคร แต่ในระหว่างการเดินทางเรือได้อับปาง บางส่วนรอดชีวิตและถูกคลื่นซัดมาเกยฝั่งที่นี่ เลยได้ร่วมกันสร้างเจดีย์จากหินปะการังเพื่อบรรจุของมีค่าที่ยังเหลืออยู่แทนการนำไปบรรจุที่พระบรมธาตุนครศรีธรรมราช

 

วัดนันทาราม           นครศรีธรรมราช

   เดิมชื่อวัดใต้ อยู่ถนนชายน้ำ ปากพนังฝั่งตะวันออกเป็นวัดที่ประดิษฐานหลวงพ่อผุด พระพุทธรูป
   หินทรายแดง ศิลปสมัยกรุงศรีอยุธยา ภายในวัดยังได้เก็บรักษาศิวลึงค์องค์ใหญ่องค์หนึ่งพบที่
   โบราณสถานเขาคา อายุประมาณ 1,200 ปี ในราวศตวรรษที่ 12–14 สลักจากหินปูนและ
   สมบูรณ์ที่สุดเท่าที่พบในภาคใต้

 

วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร          นครศรีธรรมราช

   ตั้งอยู่ริมถนนราชดำเนิน ตำบลในเมือง วัดพระมหาธาตุเป็นพระอารามหลวงชั้นเอก ชั้น
  วรมหาวิหาร เดิมชื่อวัดพระบรมธาตุ  เป็นปูชนียสถานที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของภาคใต้และ
   ประเทศไทย เปรียบเสมือนศูนย์รวมใจของพุทธศาสนิกชนชาวใต้ มีพระบรมธาตุเจดีย์อันยิ่งใหญ่
   ที่มีส่วนยอดเจดีย์เป็นทองคำเป็นภาพสะท้อนแห่งความศรัทธาของชาวพุทธที่มีต่อการสร้างพระ
   บรมธาตุเพื่อประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ (พระทันตธาตุหรือพระเขี้ยวแก้วเบื้องซ้าย) ตาม
   ตำนานพระบรมธาตุนครศรีธรรมราช กล่าวว่า เจ้าชายธนกุมารและพระนางเหมชาลา เป็นผู้นำ
   เสด็จพระบรมธาตุมาประดิษฐาน ณ หาดทรายแก้วและสร้างเจดีย์องค์เล็ก ๆ เป็นที่หมายไว้ ต่อ
   มาในปีมหาศักราช 1098 (พ.ศ.1719)  พระเจ้าศรีธรรมาโศกราช ทรงสร้างเมืองนครศรีธรรมราช
   ขึ้นพร้อมการก่อสร้างเจดีย์ขึ้นใหม่ พระบรมธาตุเจดีย์มีลักษณะรูปแบบศิลปกรรมเป็นเจดีย์ทรง
   ลังกาสูง 55.78 เมตร (กรมศิลปากรวัดเมื่อการบูรณะปลียอดทองคำเมื่อ พ.ศ. 2538) จากฐานบัว
   คว่ำบัวหงายถึงปลียอด 6.80 เมตร ใช้ทองคำเนื้อสิบหุ้มโดยรอบ ภายในวัดพระมหาธาตุฯ มี
   วิหารที่มีความสำคัญหลายหลังประดิษฐานอยู่โดยเฉพาะอย่างยิ่ง  พระวิหารหลวง มีความงามตามแบบสถาปัตยกรรมสมัยอยุธยา นอกจากนั้นยังมี วิหารสามจอม วิหารที่มีพระพุทธรูปทรงเครื่องอย่างกษัตริย์ชื่อว่า “พระศรีธรรมาโศกราช” ประดิษฐานอยู่  วิหารพระมหาภิเนษกรมน์ (วิหารพระทรงม้า) ส่วนวิหารเขียนและวิหารโพธิ์ลังกานั้นเป็นสถานที่จัดแสดงโบราณวัตถุที่พุทธศาสนิกชนถวายเป็นพุทธบูชา ส่วนฐานขององค์พระบรมธาตุเจดีย์ (วิหารทับเกษตร) มีซุ้มถึง 22 ซุ้ม แต่ละซุ้มมีหัวช้างยื่นออกมารองรับพระบรมธาตุเจดีย์ ประหนึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งการค้ำจุ้นพระพุทธศาสนาให้มั่นคง  นอกจากนี้ยังมีปริศนาธรรมให้ค้นหา และสิ่งศักดิ์สิทธิ์อีกมากมาย ภายในวัดมีแหล่งจำหน่ายสินค้าที่ระลึกขึ้นชื่อของเมืองนคร อาทิเช่น เครื่องเงิน เครื่องถม ตัวหนังตะลุง เป็นต้น ผู้มาเยือนที่นี่นิยมนำผ้าขึ้นห่มองค์พระบรมธาตุเจดีย์เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต

 

วัดสวนป่าน        นครศรีธรรมราช

   วัดสวนป่าน สร้างเมื่อปี พ.ศ.2442 ในอดีตเป็นสถานที่เลี้ยงช้างหลวง ต่อมาท่านเจ้าคุณพระรัตน
   ธัชมุนี (ม่วง เปรียญ)ในสมัยรัชกาลที่ 5 เห็น ว่าที่ดินบริเวณโรงเลี้ยงช้างหลวงเป็นที่รกร้างและ
   อยู่ใกล้กับศาลากลาง จังหวัด ท่านเจ้าคุณพระรัตนธัชมุนีจึงจัดตั้งวัดขึ้นเป็นวัดของธรรมยุตนิกาย
   หลังจากที่เจ้าคุณพระรัตนธัชมุนี (ม่วง เปรียญ) ผู้ก่อตั้งวัดสวนป่านได้ถึงแก่มรณภาพไปเมื่อปี
   พ.ศ.2477แล้ว ศิษยานุศิษย์ของท่านเจ้าคุณฯ ได้สร้างเจดีย์แบบลังกาย่อส่วนขึ้นไว้เป็นที่ระลึก
   ถึงท่านเจ้าคุณด้วยความ กตัญญูกตเวทีให้เป็นอนุสรณ์ ภายในวัดมีสถานที่สำคัญปรากฏเด่นเป็น
   สง่าอยู่ 2 อย่างคือ 1.ศาลาการเปรียญ (ศาลาพระหมิด) ตั้งอยู่ทางทิศเหนือ ภายในมีพระพุทธรูป
   ศักดิ์สิทธิ์คู่วัด คือ "พระหมิด" เป็นพระพุทธรูปสำริดปางประทับยืนที่ชาวบ้านแถบวัดสวนป่านทั้ง
   ใกล้ไกลเคารพ นับถีอมานานร่วม 100 ปี สังเกตจากทองคำเปลวที่ปิดทับซ้อนกันมาชั้นแล้วชั้น
   เล่า ปกติศาลาการเปรียญจะเปิดให้เข้าชมพร้อมฟังเทศน์ทุกวันพระและตลอดช่วงเข้า พรรษา
   2.อุโบสถ  ตั้งอยู่ทางทิศใต้ เป็นศาสนสถานที่วิจิตรแห่งหนึ่งในตัวเมือง ภายในมีภาพจิตรกรรมฝา
   ผนังอันงดงาม  ผลงานของแนบ ทิชินพงศ์ ผู้มีผลงานดีเด่นด้านศิลปะของนครศรีธรรมราช วาดเสร็จตั้งแต่ปี พ.ศ. 2525 แสดง ภาพพุทธประวัติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ภาพประวัติเรื่องราวแสดงถึงความเป็นอยู่ของชาวเมืองนครศรีธรรมราช  ในสมัยนั้น โดยเฉพาะภาพสมัย รัชกาลที่ 5 เสด็จมาประทับที่วัดสวนป่าน เมื่อครั้งเสด็จกลับจากประเทศ อินโดนิเซีย เมื่อปี พ.ศ. 2441 การเข้าสักการะ พระหมิด และชมความวิจิตรภายในอุโบสถต้องติดต่อทางวัดก่อน                                         การเดินทาง วัดสวนป่านอยู่ใกล้กับสามแยก หอนาฬิกาจากสนามหน้าเมืองผ่านตลาดท่าม้า ศาลากลางจังหวัด เมื่อถึงสี่แยกให้เลี้ยวขวาเข้าสู่ซอยวัดสวนป่าน               เวลา เปิด-ปิด 08.00-16.30 ทุกวัน  

 

วัดเขาขุนพนมและศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาเขาขุนพนม            นครศรีธรรมราช

   วัดเขาขุนพนมและศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช ตั้งอยู่ใกล้กับพระตำหนักเมือง
   นคร วัดเขาขุนพนมเป็นวัดที่มีความสำคัญทางด้านประวัติศาสตร์และโบราณคดี ภายในมี
   อนุสาวรีย์พระเจ้าตากสินมหาราช ส่วนการเดินชมสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในถ้ำต้องเดินขึ้นบันไดไปด้าน
   บนกว่า 200 ขั้น มีกำแพงก่ออิฐถือปูนและใบเสมาเช่นเดียวกับกำแพงเมือง ผนังด้านหน้ามีลาย
   ปูนปั้นประดับเครื่องลายครามจีน ในถ้ำมีพระพุทธรูปสำริดประมาณ ๓๐ องค์ และพระพุทธบาท
   สำริด สันนิษฐานว่าเป็นที่ประทับของสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี (พระเจ้าตากสิน เสด็จหนีมาผนวช
   จนสวรรคต) แต่บางท่านก็ว่าเป็นที่พักผ่อนสำหรับเจ้าหญิงเกศิณีธิดาของเจ้านราสุริยวงศ์ เจ้า
   เมืองนครศรีธรรมราช ช่วง พ.ศ. ๒๓๑๒ – ๒๓๑๙

   ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช  แหล่งท่องเที่ยวรางวัลอุตสาห  กรรมท่องเที่ยว
   ไทย รางวัลดีเด่น ประจำปี 2553ประเภทแหล่งท่องเที่ยวนันทนาการเพื่อการเรียนรู้ จัดตั้งเพื่อให้
   ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม โดยจัดในรูปแบบของนิทรรศการด้านวิทยาศาสตร์พื้น
   ฐานทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดาราศาสตร์ และอวกาศ โดยเน้นเรื่องใกล้ตัวสัมผัสได้ เรียนรู้จากของจริง และนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ นอกจากนั้นยังมีการจัดกิจกรรมการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ เช่น การจัดค่ายวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม มีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย เช่น พิชิตโลกร้อน, จำนำฝัน, Walk Rally,เส้นสายลายเทียน,นักสืบสายน้ำ เป็นต้น ติดต่อ โทรศัพท์ 0-7539-6363 โทรสาร 0-7539-6364 www.nakhonsci.com

การเดินทาง จากตัวเมืองใช้ทางหลวงหมายเลข 4016 ถึงหลัก ก.ม.ที่ 21 ผ่านว่าการอำเภอพรหมคีรี ถึงสี่แยก (สังเกตเห็น 7-11 อยู่ด้านซ้ายมือ) แล้วเลี้ยวขวาไปอีกประมาณ 2.5 กิโลเมตร  มีป้ายบอกเป็นระยะๆ

 

ศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราช            นครศรีธรรมราช

   ที่ตั้ง บริเวณทิศเหนือของสนามหน้าเมือง เนื้อที่ 2 ไร่ ประกอบด้วยอาคาร 5 หลัง หลังกลางเป็น
   ที่ประดิษฐานหลักเมืองออกแบบให้มีลักษณะ คล้ายศิลปะศรีวิชัย เรียกว่าทรง เหมราชลีลา วาง
   ศิลาฤกษ์เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2532

 

 

 

 

 

 

ศาลาโดหก หรือศาลาประดู่หก            นครศรีธรรมราช

   เดิมเป็นศาลานอกกำแพงเมืองตรงประตูชัยเหนือ อันเป็นที่พักของคนเดินทาง ซึ่งเข้าเมืองไม่ทัน
   เพราะประตูเมืองปิดเสียก่อน ศาลาแห่งนี้ตั้งอยู่ระหว่างต้นประดู่ (ต้นโด) หกต้น ชาวนครเรียกว่า
   “หลาโดหก”

 

 

 

 

 

 

สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 84 (ทุ่งท่าลาด)               นครศรีธรรมราช

   อยู่ที่ถนนราชดำเนิน เป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่มีเนื้อที่ประมาณ 1,257 ไร่ ตั้งอยู่หลังสนาม
   กีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช พื้นที่แห่งนี้เคยเป็นส่วนหนึ่งของ “สวนราชฤดี” ในสมัย ร.5 ภายใน
   สวนมีสวนสัตว์เปิด สวนนกนานาชนิด สวนสุขภาพ รวมทั้งทะเลสาบซึ่งเป็นที่อาศัยของนกเป็ดน้ำ
   ที่อพยพมาจากถิ่นอื่นในช่วงมกราคมถึงมีนาคม ของทุกปี

 

สำนักวิปัสสนากรรมฐานวัดชายนา               นครศรีธรรมราช

   ตั้งอยู่ที่ถนนพัฒนาการทุ่งปรัง หลังวัดท้าวโคตร เป็นสถานที่ที่มีการสอนวิปัสสนากรรมฐานแก่
   ชาวไทยและชาวต่างประเทศ โดยท่านพุทธทาสภิกขุเป็นผู้เริ่มดำเนินการ เพื่อให้เป็นสาขาของ
   วัดสวนโมกข์ บรรยากาศในวัดร่มรื่นด้วยต้นไม้ใหญ่

 

 

 

 

 

 

หอพระนารายณ์                 นครศรีธรรมราช

   ตั้งอยู่ถนนราชดำเนิน ตรงข้ามหอพระอิศวรเป็นโบราณสถานในศาสนาพราหมณ์อีกแห่งหนึ่ง
   อาคารหอพระนารายณ์เดิมไม่สามารถสืบทราบรูปแบบได้แล้ว สิ่งที่พบภายในหอพระนารายณ์
   ได้แก่ เทวรูปพระนารายณ์สลักจากหินทรายสีเทาทรงหมวกรูปกระบอกปลายสอบและพระหัตถ์
   ขวาทรงสังข์ มีอายุราวพุทธศตวรรษ ที่ 10–11 นับเป็นเทวรูปที่เก่าแก่ที่สุดในเอเชียตะวันออก
   เฉียงใต้ ปัจจุบันได้เก็บรักษาไว้ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาตินครศรีธรรมราช โบราณวัตถุที่ตั้ง
   แสดงอยู่ในหอพระนารายณ์ขณะนี้คือ เทวรูปพระนารายณ์จำลองจากองค์จริงที่พบในแหล่ง
   โบราณคดีแถบอำเภอสิชล


 

 

 

หอพระอิศวร           นครศรีธรรมราช

   อยู่ริมถนนราชดำเนินตรงข้ามหอพระนารายณ์   หอพระอิศวรเป็นโบราณสถานในศาสนาพราหมณ์
   ลัทธิไศวนิกาย เป็นที่ประดิษฐานศิวลึงค์ซึ่งถือเป็นสัญลักษณ์ของพระอิศวรและฐานโยนี รวมทั้ง
   เทวรูปสำริดอีกหลายองค์ อาทิ เทวรูปศิวนาฏราช พระอุมา และพระพิฆเนศ

   กรมศิลปากรได้บูรณะเมือ พ.ศ. 2509 และได้นำเทวรูปต่างๆ ไปเก็บรักษาไว้ที่พิพิธภัณฑสถาน
   แห่งชาตินครศรีธรรมราช ปัจจุบันเทวรูปสำริดในหอพระอิศวรเป็นของจำลอง สถานที่แห่งนี้เป็น
   ที่จัดกิจกรรมการแสดง แสง สี เสียง โล้ชิงช้า และพิธีแห่นางดาน ในวันที่ 14 เมษายนของทุกปี
   ถือเป็นกิจกรรมเด่นของงานเทศกาลมหาสงกรานต์แห่นางดานเมืองนคร

 

 

 

 

หาดคอเขา (หาดปิติ)         นครศรีธรรมราช

   เป็นหาดที่ชาวท้องถิ่นนิยมไปพักผ่อน ชายหาดจะต่อจากหาดหินงาม บริเวณโดยรอบได้รับการ
   พัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกด้านที่พักและร้านอาหารสำหรับบริการนักท่องเที่ยว

 

 


 

 

 

 

หาดสิชล หรือ ชาวท้องถิ่นเรียกกันว่า หัวหินสิชล            นครศรีธรรมราช

   เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อมานานของอำเภอสิชล บริเวณชายหาดเป็นแนวหินไปจนจดหาด
   ทรายโค้ง เป็นบริเวณที่เล่นน้ำได้ บนหาดมีที่พักและร้านอาหารสำหรับนักท่องเที่ยว

 

 

 

 


 

 

หาดหินงาม        นครศรีธรรมราช

   บริเวณชายหาดเต็มไปด้วยก้อนหินกลมเกลี้ยง มีสีสันสวยงามและเป็นที่มาของชื่อหาดหินงาม
   ตลอดแนวชายหาดไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกบริการ  

อนุสาวรีย์วีรไทย (ค่ายวชิราวุธ)          นครศรีธรรมราช

   “อนุสาวรีย์วีรไทย” หรือจ่าดำ,พ่อจ่าดำตั้งอยู่ภายในค่ายวชิราวุธ(กองทัพภาคที่4) ถนนราช
   ดำเนิน เป็นอนุสาวรีย์ที่หล่อด้วยทองแดงรมดำ เป็นรูปทหารเตรียมรบสองมือจับปืนติดดาบ
   เตรียมแทง ขนาดเท่าครึ่งของคนจริง หันหน้าไปทางทิศเหนือ สร้างเพื่อเป็นอนุสรณ์ให้กับยุวชน
   ทหารและทหารไทยที่เสียชีวิตจากการรบกับทหารญี่ปุ่นใน “สงครามมหาเอเซียบูรพา”เมื่อวันที่
   8 ธันวาคม พ.ศ.2484 ชาวนครศรีธรรมราชให้ความเคารพนับถือองค์พ่อจ่าดำเป็นอย่างมากจะมี
   การมาบนบานศาลกล่าวต่อองค์พ่อจ่าดำเป็นประจำ และทุกๆวันอังคารและวันเสาร์ก็จะพบเห็นผู้
   คนมาสักการะเพื่อเป็นการแก้บนหลังได้รับสิ่งที่ขอแล้ว นอกจากนี้ใกล้กับอนุสาวรีย์วีรไทยยังมี
   แหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจคือ พิพิธภัณฑ์วีรไทยเฉลิมพระเกียรติเฉลิมพระชนมายุ 72 พรรษา เป็น
   อาคารชั้นเดียวที่ใช้ในการจัดแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับสงครามมหาเอเชียบูรพาครั้งกองทัพญี่ปุ่น
   ยกพลขึ้นบกตามชายฝั่งทะเลภาคใต้ของไทย เมื่อพ.ศ. 2484 สอบถามเพิ่มเติมที่กองทัพภาคที่
   4 ค่ายวชิราวุธ ต.ปากพูน อ.เมือง โทร. 0 7538 3444-5


 

อ่างเก็บน้ำกะทูน              นครศรีธรรมราช

   อ่างเก็บน้ำกะทูน  เป็นหนึ่งในโครงการพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตั้งอยู่ที่
   ตำบลกะทูน อำเภอพิปูน พระองค์ทรงเล็งเห็นถึงความทุกข์ยากของชาวบ้านที่ต้องประสบ
   เหตุการณ์สูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ไปกับอุทกภัยเมื่อปี พ.ศ. 2531 จึงทรงมีพระราชดำริให้กรมชล
   ประทานสร้างอ่างเก็บน้ำขึ้น แล้วเสร็จในปี 2540 ครอบคลุมพื้นที่ 12,500 ไร่ นับว่าเป็นอ่างเก็บ
   น้ำที่ใหญ่มากและใต้อ่างเก็บน้ำในอดีตก็คือหมู่บ้านกะทูนในอดีตนั่นเอง

   อ่างเก็บน้ำแห่งนี้มีทิวทัศน์ของทะเลสาบ และขุนเขาที่สวยงามได้รับการขนานนามว่าเป็น
   สวิตเซอร์แลนด์แดนใต้ ใครที่ได้ไปท่องเที่ยวและฟังประวัติชุมชนจะรู้สึกว่าที่นี่มีหลายสิ่งที่น่า
   ประทับใจ เนื่องจากเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่จะได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ชุมชน ภูมิปัญญาชาวบ้าน
   ควบคู่ไปกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  บริเวณริมอ่างเก็บน้ำ มีร้านอาหารเรียงรายตามถนนเส้น
   คลองกะทูนใต้ รวมถึงรีสอร์ทหลายแห่ง มีกิจกรรมท่องเที่ยวต่าง ๆ อาทิ  กิจกรรมล่องเรือชมภูมิ
   ทัศน์และรับฟังประวัติชุมชน ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง โดยต้องติดต่อเรือล่วงหน้า สามารถสนุก
   กับกิจกรรมนี้ได้ตลอดปี ในระหว่างเดือนธันวาคม – เมษายน เป็นช่วงที่สวยที่สุด เพราะนอกจากชมทะเลหมอกยามเช้าแล้ว ท่านจะได้ชื่นชมกับนกนางนวลแกลบซึ่งอพยพมาอยู่ที่นี่เป็นจำนวนมาก ท่านสามารถเลือก ล่องเรือยามเช้าหรือยามเย็นก็ได้ ซึ่งบรรยากาศต่างก็มีความงดงาม ระหว่างล่องเรือสามารถตกปลา หรือฝึกให้อาหารปลาได้ด้วย ถ้าท่านชอบเดินป่า ท่องไพร ไม่ควรพลาดชมน้ำตกหนานน้ำฟุ้ง ซึ่งงดงามมาก

                สอบถามข้อมูลท่องเที่ยวอำเภอพิปูน ได้ที่ชมรมท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บ้าน   กะทูน โทร. 0 7548 3118, 08 7882 6127 หรือศูนย์ประสานงานการจัดการการท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อมบ้านกะทูนใต้ โทร. 08 5789 1235, 08 6050 9784

 

อ่าวท้องหยี           นครศรีธรรมราช

   อ่าวท้องหยีตั้งอยู่ในอำเภอขนอมอยู่ถัดจากหาดในเพลา ถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางใต้สุดของ
   ทะเลขนอม มีพื้นที่อยู่ในวงล้อมของเขาเพลาและเขากลาง ทำให้ชายหาดสงบเงียบและเป็นส่วน
   ตัว สภาพแวดล้อมเป็นธรรมชาติที่สมบูรณ์ เหมาะสำหรับการพักแรมแบบแค้มปิ้ง ชายหาดเป็น
   หาดทรายสลับกับโขดหิน เหมาะแก่การเล่นน้ำ ทางตอนใต้ของอ่าวมีแนวปะการัง จึงมีฝูงปลา
   ชุกชุม มีที่พักไว้บริการนักท่องเที่ยว

 

 

 

 

 

อุทยานแห่งชาติน้ำตกโยง               นครศรีธรรมราช

   เรียกกันทั่วไปว่า “น้ำตกโยงใสใหญ่” แหล่งท่องเที่ยวรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย รางวัล
   ดีเด่น ประเภทแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ ปี 2553 มีพื้นที่และสภาพโดยรอบเป็นแนวเทือกเขา
   สลับซับซ้อน แวดล้อมไปด้วยป่าดงดิบชื้นและป่าดิบเขา เต็มไปด้วยพรรณไม้สำคัญมากมาย
   น้ำตกในเขตอุทยานฯ มีหลายแห่งแต่ที่รู้จักกันดี คือ น้ำตกโยง อยู่ห่างจากที่ทำการอุทยานฯ
   เพียง 300 เมตร มีลักษณะเป็นกระแสน้ำที่รวมกันเป็นเกลียวเชือกสีขาวเส้นมหึมาตกจากหน้าผา
   ที่สูงชันสู่เบื้องล่างเป็นแอ่งน้ำขนาดใหญ่ซึ่งมีน้ำไหลรินตลอดทั้งปี ชุกชุมด้วยปลาพลวง  นอก
   จากนี้ยังมีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ อาทิเช่น น้ำตกปลิว ซึ่งมีจุดชมวิวบนหน้าผา (ชั้นที่ 3 ของ
   น้ำตก) ยอดเขาเหมน เป็นยอดเขาสูงสุด ความสูง 1,307 ม.จากระดับน้ำทะเล หากชอบผจญภัย
   ก็มีเส้นทางเดินสู่ยอดเขารามโรม หรือยอดอ่างกาใต้ เป็นจุดชมวิวที่มีพรรณไม้โบราณมากมาย
   อากาศเย็นสบายตลอดปี มีความงดงามของทะเลหมอก อุทยานฯ มีบ้านพักบริการภายในที่ทำ
   การอุทยาน และยอดเขารามโรม พร้อมเต็นท์ให้เช่า นอกจากนั้นมีร้านอาหาร  สอบถามราย
   ละเอียดได้ที่ อุทยานแห่งชาติน้ำตกโยง หมู่ที่ 7 ตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช  โทร. 0 7535 4967

การเดินทาง อยู่ห่างจากตัวเมืองนครศรีธรรมราชประมาณ 58 ก.ม.ใช้เส้นทางนครศรีธรรมราช-ทุ่งสง ผ่านอำเภอร่อนพิบูลย์ จากเลี้ยวขวาบริเวณแยกสวนผักตรงไป แยกขวาที่แยกบ้านจำปา ทางเข้าอุทยานฯ อยู่ด้านขวามือข้างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช เข้าไปอีกประมาณ 3 กิโลเมตรก็จะถึงที่ทำการอุทยานแห่งชาติน้ำตกโยง 

 

อุทยานแห่งชาติหาดขนอมหมู่เกาะทะเลใต้               นครศรีธรรมราช

   ที่ทำการฯ ตั้งอยู่บนเส้นทางถนนขนอม-โรงไฟฟ้า แยกซ้ายเข้าไปประมาณ 100 เมตร เนื้อที่ของ
   อุทยาน ครอบคลุมพื้นที่ทางทะเล เกาะแก่ง ภูเขา และพื้นที่ชายฝั่งทะเลของอำเภอขนอมทั้ง
   หมด รวมทั้งพื้นที่ทางทะเลสาบบางส่วนของจังหวัดสุราษฎร์ธานี อุทยานแห่งชาติหาดขนอมหมู่
   เกาะทะเลใต้ประกอบด้วยเกาะน้อย เกาะวังใน เกาะวังนอก เกาะแตน เกาะราบ เกาะท่าไร่ เกาะผี
   เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีอ่าวขนอม อ่าวท้องท่าค่ำ อ่าวท้องหลาง อ่าวท้องหยี อ่าวท้องยาง และ
   ภูเขาต่างๆ เช่น เขาพลายดำ เขาผีหงาย เขาคอ เขาเพลา เขาดาดฟ้า เป็นต้นอ่าวขนอม  เป็นอ่าวที่ใหญ่ที่สุดในบรรดาอ่าวต่างๆ ของอำเภอขนอม อยู่ห่างจากตัวอำเภอประมาณ 1.5 กิโลเมตร สามารถเดินทางโดยทางหลวงหมายเลข 4014 แยกจากทางหลวงสาย 401 ประมาณ 17 กิโลเมตร ผ่านตลาดสุขาภิบาลขนอมประมาณ 1 กิโลเมตร     จากนั้นจึงเลี้ยวขวาไปตามชายหาดขนอม หาดขนอมนั้นเป็นชายฝั่งทะเลที่สวยงามยาวติดต่อกัน ประกอบด้วย

หาดในเพลา  เป็นหาดที่ใหญ่ที่สุดของอำเภอขนอม    และเป็นจุดที่เด่นที่สุดในการท่องเที่ยว ลักษณะหาดเป็นแนวยาวโค้งขนานกับแนวภูเขา  ทัศนียภาพโดยรอบมีความเป็นธรรมชาติที่งดงาม หาดทรายขาวสะอาดเหมาะสำหรับเล่นน้ำ บริเวณหาดจะมีที่พัก ร้านอาหาร บริการนักท่องเที่ยว

หาดหน้าด่าน  ลักษณะหาดเป็นแนวยาว ทรายขาว มีสวนมะพร้าวโดยรอบ สถานที่เงียบสงบสามารถมองทิวทัศน์ท้องทะเลสีครามสวยงาม

 

อุทยานแห่งชาติเขานัน               นครศรีธรรมราช

   อุทยานแห่งชาติเขานันตั้งอยู่ในอำเภอท่าศาลา มีพื้นที่ครอบคลุมเขตอำเภอนบพิตำ อำเภอท่า
   ศาลา และอำเภอสิชล นอกจากนี้ยังมีอาณาเขตที่ครอบคลุมเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเขานัน และ
   เขตป่าสงวนแห่งชาติป่ากรุงชิงบางส่วน ลักษณะเป็นเทือกเขาสูงสลับซับซ้อน เป็นแนวติดต่อมา
   จากอุทยานแห่งชาติเขาหลวง โดยมียอดเขาสูงสุดคือเขานัน สูง 1,438 เมตร จากระดับทะเล
   ปานกลาง เป็นไฮไลต์สำหรับนักเดินป่า และมีแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆ เช่น เส้นทางศึกษาธรรมชาติ
   บัวแฉกใหญ่ ซึ่งอยู่ใกล้กับที่ทำการอุทยานฯ เส้นทางศึกษาธรรมชาติป่าเปลี่ยนสี "ป่าประ" ใน
   ช่วงเดือนกุมภาพันธ์-เมษายน ต้นประจะแตกใบอ่อนเป็นสีแดง งดงามทั้งขุนเขา น้ำตกสุนันทา
   ซึ่งเป็นน้ำตกงดงามแห่งหนึ่ง  ถ้ำหงส์ ซึ่งมีน้ำตกตั้งอยู่ภายใน ฯลฯ อุทยานฯ มีสถานที่กางเต็นท์
   บริการนักท่องเที่ยว สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร 08-9874-3553,08-6479-5376 และ
   08-1187-2714                                              การเดินทาง จากตัวเมืองใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 401 จนข้ามคลองกลายผ่านบ้านสระแก้ว อำเภอท่าศาลา หลักกิโลเมตรที่ 110 แล้วเลี้ยวซ้ายเข้าบ้านปากเจา เข้าสู่ที่ทำการอุทยานประมาณ 15 กิโลเมตร

 

อุทยานแห่งชาติเขาหลวง                นครศรีธรรมราช

   แหล่งท่องเที่ยวรางวัลยอดเยี่ยม ประเภทแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ปี 2541 ครอบคลุม
   พื้นที่ 8 อำเภอของจังหวัดนครศรีธรรมราชนับเป็นอุทยานแห่งชาติสำคัญอันดับต้นๆของประเทศ
   ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพที่สำคัญของโลก มีรายงานสำรวจพบเฟิร์นบนเขาหลวงมากกว่า
   200 ชนิด  เช่น เฟิร์นบัวแฉก(พันธุ์ไม้โบราณ) เฟิร์นมหาสดำ (เฟิร์นต้นขนาดใหญ่ที่พัฒนามาก่อน
   ยุคไดโนเสาร์) เป็น “สุดยอดแหล่งรวมกล้วยไม้เมืองใต้” เช่น กล้วยไม้สิงโตอาจารย์เต็ม,สิงโตใบ
   พัดเหลือง,ขนตาสิงโต,เอื้องสายเสริต,เอื้องคีรีวง เป็นต้น  ป่าผืนนี้ยังเป็นอาณาจักรของพืชสัตว์
   เฉพาะถิ่น เช่น  กุหลาบพันปีเขาหลวง นกกินปลีหางยาวเขียว ฯลฯ  มียอดเขาหลวงสูงที่สุดใน
   ภาคใต้ ความสูง 1,835 ม. จากระดับน้ำทะเลปานกลาง ในเขตอุทยานฯมีแหล่งท่องเที่ยวหลาย
   หลายรูปแบบทั้งการเที่ยวชมความงามและชื่นฉ่ำกับน้ำตกมายมาย เช่น น้ำตกพรหมโลก น้ำตก
   อ้ายเขียว น้ำตกกะโรม น้ำตกกรุงชิง ฯลฯ การเดินป่าศึกษาธรรมชาติทั้งระยะสั้นและระยะไกล
   หลายเส้นทาง  นักผจญภัยไม่ควรพลาดการพิชิตยอดเขาหลวง ในช่วงเดือน ม.ค. –  ก.ย.ระยะ
   เวลาที่เหมาะสม 3 วัน 2 คืน  สอบถามข้อมูลท่องเที่ยวในเขตอุทยานแห่งชาติเขาหลวง โทร. 0-7530-0494 ,0-7546-0463

                 สนใจเดินป่าพิชิตเขาหลวง ติดต่อบ้านคีรีวง โทร.0-7553-3113, 0-7553-3370 ทาร์ซาน แอดเวนเจอร์ ทัวร์ (รางวัลดีเด่นประเภทรายการนำเที่ยว สำหรับนักท่องเที่ยวในประเทศ ปี 2551) โทร.08-9909-8533, 08-1824-8880 ชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบ้านวังลุง โทร. 08-7885-9167

 

เก๋งจีนวัดประดู่                  นครศรีธรรมราช

   ตั้งอยู่ในบริเวณวัดประดู่ ถนนราชดำเนินใกล้สนามกีฬาจังหวัด สร้างสมัยต้นรัตนโกสินทร์ มี
   ลักษณะทางสถาปัตยกรรมเป็นแบบจีนเช่นเดียวกับเก๋งจีนวัดแจ้ง โดยเป็นที่ประดิษฐานอัฐิเจ้า
   พระยานคร (น้อย) ผู้เป็นบุตรของเจ้าพระยานคร (หนู)

 

 

 

 

 

 

เก๋งจีนวัดแจ้ง                   นครศรีธรรมราช

   ตัวอาคารเป็นอาคารก่ออิฐถือปูนรูปทรงอย่างอาคารจีนภายในประดิษฐานบัวบรรจุอัฐิของเจ้า
   พระยานคร (หนู) และหม่อมทองเหนี่ยวผู้เป็นชายา ปัจจุบันตั้งอยู่ในเขตวิทยาลัยสงฆ์ภาค
   ทักษิณซึ่งอยู่ในวัดแจ้ง ถนนราชดำเนิน

 

 

 

 

 

 

เขาพลายดำ          นครศรีธรรมราช

   เป็นภูเขาที่ติดทะเลเป็นรอยต่ออำเภอขนอมและอำเภอสิชล เป็นที่ตั้งของสถานที่พัฒนาและ
   อนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าเขาพลายดำ ตั้งอยู่ในตำบลทุ่งใส มีหาดที่สวยงาม คือ บริเวณหาดท้องยาง
   สามารถลงเล่นน้ำได้ เขาพลายดำมีสัตว์ป่าประเภทกินพืชอาศัยอยู่จำนวนหนึ่ง เช่น กวาง กระจง
   และนกนานาชนิด สอบถามข้อมูลติดต่อ อบต.ทุ่งใส โทร. 0 7537 6110

การเดินทาง จากตัวเมืองตามทางหลวงหมายเลข 401 (นครศรีธรรมราช-สิชล) ถึงกิโลเมตรที่ 98 แล้วเลี้ยวขวาเข้าหมู่บ้านบางปอไป 10 กิโลเมตร ถึงหาดท้องยาง หากเดินทางต่ไปอีก 5 กิโลเมตร จะถึงเขาพลายดำ

 

แหล่งโบราณคดีเขาคา                  นครศรีธรรมราช

   อยู่ตำบลเสาเภา ตามทางหลวงหมายเลข 401 จากสี่แยกจอมพิบูลย์ ถึงกิโลเมตรที่ 99 แยก
   ซ้ายเข้าถนนจินดาประชาสวรรค์ประมาณ 7 กิโลเมตร  โบราณคดีเขาคามีอายุกว่า 1,500 ปี
   บริเวณเขาคาเป็นศาสนสถานสำคัญในลัทธิไศวนิกาย ซึ่งเคารพนับถือพระศิวะหรือพระอิศวรเป็น
   เทพเจ้าสูงสุด มีเขาคาประดุจเขาพระสุเมรุเป็นศูนย์กลางและโบราณสถานเล็ก ๆ กระจายเป็น
   บริวารโดยรอบ มีการค้นพบโบราณวัตถุที่ใช้พิธีกรรม เช่น ฐานโยนิ ศิวลึงค์ ท่อโสมสูตร (ท่อ
   น้ำมนต์) ตลอดจนซากโบราณสถานที่เป็นเทวสถาน สระน้ำโบราณ  กรมศิลปากรได้ทำการ
   บูรณะเสร็จเรียบร้อยแล้ว เมื่อปี พ.ศ. 2540

 

 

 

 

โบราณคดีวัดโมคลาน                   นครศรีธรรมราช

   ตั้งอยู่หมู่ 12 ตำบลโมคลาน ห่างจากตัวอำเภอ 10 กิโลเมตร ตามทางหลวงหมายเลข 401 ถึง
   บ้านหน้าทัพเลี้ยวซ้ายเข้าทางหลวงสาย 4022 อีก 6 กิโลเมตร เดิมเป็นเทวสถานของศาสนา
   ฮินดูลัทธิไศวนิกายขนาดใหญ่มาก่อน อายุประมาณพุทธศตวรรษที่ 12–14 ต่อมาเทวสถานแห่ง
   นี้ถูกทิ้งร้างไป จนสมัยอยุธยากลุ่มชุมชนได้มาสร้างวัดขึ้นใหม่ จนปี 2480 มีพระมาสร้างเป็น
   สำนักสงฆ์และเป็นวัด หลักฐานที่ยังคงมีอยู่ให้เห็น ได้แก่ แนวเสาหิน หินแกะสลักกรอบประตู
   อาคาร ธรณีประตู ชิ้นส่วนโยนิและศิวลึงค์ สระน้ำโบราณ แท่นตั้งเทวรูป กรมศิลปากรได้ประกาศ
   ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานไว้ตั้งแต่ พ.ศ. 2518

 
การเดินทาง
ใช้ทางหลวงหมายเลข 401 (นครศรีธรรมราช-สิชล) ถึงบ้านหน้าทัพ แล้วเลี้ยวซ้ายเข้าทางหลวงหมายเลข 4022 ไปอีก 6 กิโลเมตร

 

การเดินทางไปจังหวัดนครศรีธรรมราช

 

รถยนต์:

                จากกรุงเทพฯ ไปนครศรีธรรมราชได้ 2 เส้นทาง คือ

1. ใช้ทางหลวงหมายเลข 35 (ธนบุรี-ปากท่อ) เข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 4 ผ่านเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ จนถึงชุมพร แล้วเปลี่ยนมาใช้ทางหลวงหมายเลข 41 ผ่านอำเภอทุ่งสง อำเภอร่อนพิบูลย์ จนถึงนครศรีธรรมราช

                2. ใช้ทางหลวงหมายเลข 35 (ธนบุรี-ปากท่อ) เข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 4 ผ่านเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ เมื่อถึงชุมพรเดินทางต่อไปทางหลวงหมายเลข 41 มุ่งสู่สุราษฎร์ธานี จากสุราษฎร์ธานีเปลี่ยนไปใช้ทางหลวงหมายเลข 401 เลียบชายฝั่งทะเลไปจนถึงนครศรีธรรมราช ระยะทางประมาณ 780 กิโลเมตร

 

รถประจำทาง:

มีรถโดยสารธรรมดาและรถโดยสารปรับอากาศของบริษัท ขนส่ง จำกัด และของเอกชน สายกรุงเทพฯ-นครศรีธรรมราช ออกจากสถานีขนส่งสายใต้ ถนนบรมราชชนนี ทุกวัน วันละหลายเที่ยว ใช้เวลาเดินทางประมาณ 10 ชั่วโมง

                สอบถามรายละเอียดได้ที่บริษัท ขนส่ง จำกัด โทร.1490www.transport.co.th

ปัจจุบันบริษัท ขนส่ง จำกัด ได้เปิดให้บริการจองตั๋วรถโดยสารออนไลน์แล้ว ติดต่อได้ที่ www.thaiticketmajor.com นอกจากนี้ยังสามารถซื้อตั๋วออนไลน์ได้ที่ไทยรูท ดอทคอม www.thairoute.com

 

รถไฟ:

                มีรถไฟออกจากสถานีกรุงเทพ (หัวลำโพง) ทั้งขบวนรถเร็ว และรถด่วน ทุกวัน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่การรถไฟแห่งประเทศไทย โทร. 1690 เว็บไซต์ www.railway.co.th

 

เครื่องบิน :

                จังหวัดสงขลามีสนามบินนานาชาติอยู่ที่อำเภอหาดใหญ่ การบินไทย นกแอร์ ไทยแอร์เอเชีย และวัน ทู โก มี

เที่ยวบินไป-กลับ กรุงเทพฯ-หาดใหญ่ ทุกวัน สอบถามข้อมูลการเดินทาง ตารางเที่ยวบิน และสำรองที่นั่งได้ที่

                การบินไทย โทร. 0 2356 1111www.thaiairways.co.th

                นกแอร์ โทร. 1318www.nokair.com

                ไทยแอร์เอเชีย โทร. 0 2515 9999www.airasia.com

                วัน ทู โก โทร. 1126 www.fly12go.com

 

หมายเลขโทรศัพท์สำคัญในจังหวัดนครศรีธรรมราช

 

ตำรวจทางหลวง ส.ทล.4 กก.7 จ.นครศรีธรรมราช   โทร. (075) 346517

ททท.สำนักงานภาคใต้ เขต 2 จ.นครศรีธรรมราช  โทร. (075) 346515-6

สถานีขนส่งจังหวัด  โทร. (075) 341125

สถานีตำรวจภูธร อ.เมือง  โทร. (075) 356500, 345805

สถานีรถไฟ  โทร. (075) 356346, 346129

โรงพยาบาลขนอม   โทร. (075) 529033

โรงพยาบาลฉวาง   โทร. (075) 481372, 481115

โรงพยาบาลทุ่งสง   โทร. (075) 411384, 411785

โรงพยาบาลนาบอน  โทร. (075) 419332

โรงพยาบาลปากพนัง  โทร. (075) 517019

โรงพยาบาลพรหมคีรี   โทร. (075) 396123

โรงพยาบาลมหาราช-นครศรีธรรมราช   โทร. (075) 342019-20

โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์  โทร. (075) 441020

โรงพยาบาลลานสกา    โทร. (075) 391123

 

ขอขอบคุณข้อมูลจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย พื้นที่นครศรีธรรมราช

@ ค้นหาที่พัก รีสอร์ท โรงแรม และร้านอาหาร ทั่วประเทศที่  http://www.resortdd.com/


      20 ก.ย. 2555   เวลา :    14:21   จำนวนผู้อ่าน :    5330   

 
ร้านอาหารแนะนำ