resort, รีสอร์ท, ที่พัก
 
 
 
 
 
 
 


ที่พักภาคเหนือ
เชียงราย
เชียงใหม่
กำแพงเพชร
ตาก
นครสวรรค์
น่าน
พะเยา
พิจิตร
พิษณุโลก
เพชรบูรณ์
แพร่
แม่ฮ่องสอน
ลำปาง
ลำพูน
สุโขทัย
อุตรดิตถ์
อุทัยธานี


ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
กาฬสินธุ์
ขอนแก่น
ชัยภูมิ
นครพนม
นครราชสีมา
บุรีรัมย์
บึงกาฬ
มหาสารคาม
มุกดาหาร
ยโสธร
ร้อยเอ็ด
เลย
ศรีสะเกษ
สกลนคร
สุรินทร์
หนองคาย
หนองบัวลำภู
อำนาจเจริญ
อุดรธานี
อุบลราชธานี


ที่พักภาคกลาง
กรุงเทพมหานคร
กาญจนบุรี
ฉะเชิงเทรา
ชัยนาท
นครนายก
นครปฐม
นนทบุรี
ปทุมธานี
ประจวบคีรีขันธ์
ปราจีนบุรี
เพชรบุรี
ราชบุรี
ลพบุรี
สมุทรปราการ
สมุทรสงคราม
สมุทรสาคร
สระแก้ว
สระบุรี
สิงห์บุรี
สุพรรณบุรี
อยุธยา
อ่างทอง


ที่พักภาคตะวันออก
ชลบุรี, พัทยา
ระยอง
จันทบุรี
ตราด


ที่พักภาคใต้
กระบี่
ชุมพร
ตรัง
นครศรีธรรมราช
นราธิวาส
ปัตตานี
พังงา
พัทลุง
ภูเก็ต
ยะลา
ระนอง
สงขลา
สตูล
สุราษฎร์ธานี

Link เพื่อนบ้าน
หอพัก
หอพัก
ห้องพัก

โอนิซึกะ, onitsuka, onitsuka tiger
Bangkok Dating, Thailand Matchmaker, Thailand Dating, Bangkok Matchmaker, dating bangkok, dating thailand, thai dating, online dating, single thai girls, thai women, dating service, speed dating, บริการหาคู่, บริษัทจัดหาคู่, หาคู่, หาแฟน, หาเพื่อน, จัดหาคู่, จับคู่, แม่สื่อ, ธุรกิจหาคู่
ถุงจัมโบ้, พาเลท

แนะนำรีสอร์ท, ห้องพัก, ที่พัก, บ้านพัก สำหรับพักผ่อนยามท่องเที่ยว


ResortDD.com จังหวัดอุทัยธานี (Uthaithani) ที่พักจังหวัดอุทัยธานี โรงแรมจังหวัดอุทัยธานี รีสอร์ทจังหวัดอุทัยธานี เกสเฮ้าส์จังหวัดอุทัยธานี สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดอุทัยธานี ท่องเที่ยวจังหวัดอุทัยธานี ศูนย์รวมรีสอร์ทจังหวัดอุทัยธานี แหล่งรวมที่พักจังหวัดอุทัยธานี Thailand Uthaithani Hotel Resort Guesthouse


อุทัยธานี เมืองพระชนกจักรีปลาแรดรสดี ประเพณีเทโว ส้มโอบ้านน้ำตก
 มรดกโลกห้วยขาแข้ง แหล่งต้นน้ำสะแกกรัง ตลาดนัดดังโคกระบือ


             อุทัยธานี ตั้งอยู่ในเขตภาคเหนือตอนล่าง มีพื้นที่ประมาณ 6,730 ตารางกิโลเมตร พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นป่าและภูเขาสูง สภาพป่าไม้ของจังหวัดอุทัยธานีอุดมสมบูรณ์มีความหลากหลายทางธรรมชาติ เขตรักษาพันธุ์ห้วยขาแข้งจึงได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก เป็นผืนป่าอนุรักษ์ที่ควรค่าแก่การดูแลรักษาและนำความภาคภูมิใจมาสู่คนไทย ทุกคน อุทัยธานีมีสถานที่น่าสนใจทั้งทางธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ และโบราณคดีหลายแห่ง ที่น่ามาเที่ยวชมและศึกษาหาความรู้  อีกทั้งมีสินค้าที่ระลึกประเภทหัตถกรรมและอาหารการกินมากมาย เช่น หน่อไม้รวก ข้าวเกรียบปลา ผลไม้แช่อิ่ม ผ้าทอ เครื่องจักสานซึ่งสามารถนำกลับไปเป็นของฝากได้เป็นอย่างดี
จังหวัด อุทัยธานี มีหลักฐานทางประวัติศาสตร์ยืนยันได้ว่าเป็นที่อยู่อาศัยของมนุษย์ก่อน ประวัติศาสตร์ เมื่อประมาณ 3,000 ปีมาแล้ว โดยพบหลักฐานในหลายพื้นที่   เช่น โครงกระดูก เครื่องมือหินกระเทาะจากหินกรวด ภาพเขียนสมัยก่อนประวัติศาสตร์บนหน้าผา (เขาปลาร้า) เป็นที่ตั้งของเมืองโบราณหลายเมือง ได้แก่ เมืองโบราณบึงคอกช้างในสมัยทวารวดี เมืองโบราณบ้านใต้ เมืองโบราณบ้านคูเมือง และ เมืองโบราณการุ้ง เป็นต้น ตำนานเก่าแก่เล่าว่า สมัยสุโขทัย ท้าวมหาพรหมได้เข้ามาตั้งเมืองที่บ้านอุทัยเก่า ซึ่งถือเป็นแหล่งที่อยู่ของคนไทย จึงเรียกว่า "เมืองอู่ไทย" เนื่องจากขณะนั้นชุมชนส่วนใหญ่เป็นกลุ่ม บรรพบุรุษมอญ และละว้าต่อมาแม่น้ำเปลี่ยนทางน้ำไหลทำให้เกิดกันดารน้ำ เมืองอู่ไทยจึงถูกทิ้งร้าง จนในสมัยกรุงศรีอยุธยาได้มีขาวละว้าหรือกะเหรี่ยงเข้ามาตั้งเมือง และปรับปรุงพื้นที่โดยขุดทะเลสาบกักน้ำได้เรียกว่าเป็น "เมืองอุไทย" ตามสำเนียงชาวกะเหรี่ยง และมีฐานะเป็นหัวเมืองหน้าด่านชั้นนอกสกัดกั้นกองทัพพม่า ที่จะเข้ามาตีกรุงศรีอยุธยา ต่อมาในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้นมีการอพยพผู้คนมาตั้งบ้านเรือนที่ริมฝั่ง แม่น้ำสะแกกรังมากขึ้น และได้กลายเป็นที่ตั้งของตัวเมืองอุทัยธานีในปัจจุบัน
บ้านสะแกกรัง อำเภอเมืองอุทัยธานี แห่งนี้ เมื่อปลายสมัยอยุธยา พระอักษรสุนทรศาสตร์ "ทองดี" ตำแหน่งเสมียนตรากรมมหาดไทย เกิดที่บ้านสะแกกรังเมืองอุทัยธานี มีบุตรชายคนที่ 4 ชื่อ "ทองด้วง" ภายหลังได้สถาปนาเป็น "พระเจ้าแผ่นดิน" หรือพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี และทรงสถาปนาพระอัฐิของพระอักษรสุนทรศาสตร์ (ทองดี) ผู้เป็นพระบิดาขึ้นเป็น "พระปฐมบรมมหาชนก"และถวายพระเพลิงในปีพุทธศักราช 2338 นับได้ว่าจังหวัดอุทัยธานีเป็นปิตุภูมิของสมเด็จพระปฐมบรมมหาชนกพระราชบิดา ของรัชกาลที่ 1 แห่งราชวงศ์จักรี


สถานที่ท่องเที่ยว จังหวัดอุทัยธานี
 

เมืองโบราณบ้านการุ้ง              อุทัยธานี

    ตำบลวังหิน เป็นแหล่งชุมชนโบราณ สภาพเมืองเป็นรูปวงกลมรี เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 800
   เมตร เป็นคูเมืองชั้นเดียว คูน้ำกว้าง 20  เมตร ลึก 3 เมตร บริเวณคูติดถนน มีการขุดลอกคูน้ำใหม่
   มีน้ำขังตลอดปี คันดินกว้าง 6 เมตร  ปัจจุบันเป็นที่ทำการของแขวงการทาง หลักฐานทาง
   ประวัติศาสตร์ที่ค้นพบ ได้แก่ ระฆังหินพระพุทธรูปปางเสด็จลงจากดาวดึงส์ เศษภาชนะดินเผา
   ขวานหิน เครื่องประดับ และซากเจดีย์อยู่ทางทิศใต้ของตัวเมืองไปประมาณ 3 กิโลเมตร เป็น
   ซากเจดีย์ก่อด้วยอิฐดินเผาขนาดใหญ่ ฐานเจดีย์กว้าง 7เมตร ปัจจุบันด้านหน้าคูเมืองการุ้ง มี
   ศาลเจ้าแม่การุ้งตั้งอยู่ริมทางหลวง เป็นที่เคารพสักการะของประชาชนทั่วไป เมืองการุ้งได้รับ
   การขึ้นทะเบียนโบราณสถานเมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2478 การเดินทาง ใช้ทางหลวงหมายเลข 333
   สายหนองฉาง-บ้านไร่ ผ่านบ้านทุ่งนาทางแยกเขาตะพาบจนถึงบ้านการุ้งก่อนถึงอำเภอบ้านไร่
   ประมาณ 10 กิโลเมตร เมืองการุ้งอยู่บริเวณทางโค้ง ด้านซ้ายมือมีศาลเจ้าแม่การุ้งเห็นเด่นชัด
   ห่างจากตัวเมืองอุทัยธานีประมาณ 69 กิโลเมตร


 

วัดถ้ำเขาวง              อุทัยธานี

   วัดถ้ำเขาวง อุทัยธานีตั้งอยู่ในตำบลบ้านไร่ อยู่ห่างจากอำเภอ 12 กิโลเมตร ไปตามทางหลวง
   หมายเลข 3011 จะผ่านทางโค้งศาลเจ้าพ่อเขารักแล้วมาตัดกับสามแยกให้เลี้ยวขวาไปประมาณ
   6 กิโลเมตร จะมีทางแยกเลี้ยวซ้ายเข้าสู่เขาวง ประมาณ 8 กิโลเมตร จะถึงทางแยก เข้าไป
   ประมาณ 300 เมตร ตัววัดเป็นอาคาร 4 ชั้น มีลักษณะสถาปัตยกรรมเป็นแบบไทย ใต้ถุนเป็นลาน
   เอนกประสงค์รวมทั้งร้านขายของ ชั้นที่ 2 เป็นวิหาร ชั้นที่ 3 เป็นกุฏิ ส่วนโบสถ์จะอยู่ชั้นที่ 4
   สร้างด้วยไม้สัก และไม้มะค่า รวมทั้งไม้เก่าจากเรือนไทยแถวอยุธยา อ่างทองหลังคานำมาจาก
   ลำพูน ช่างที่เข้าตัวเรือน รวมทั้งทำส่วนตัวเหงา ป้านลม และจั่ว มาจากอยุธยา การจัดภูมิทัศน์ใน
   วัดถือว่าสวยงาม ฉากหลังเป็นเขาหินปูนสูงตระหง่าน ด้านหน้ามีบ่อน้ำซึ่งมีปลาอาศัยอยู่มาก
   มายและสวนที่ตกแต่งด้วยหิน ไม้ดัด และไม้ประดับ ระหว่างทางเดินที่จะขึ้นไปชมถ้ำ จะผ่าน
   น้ำตกเทียมที่ดูเข้ากับบรรยากาศ ที่เขาด้านหลังจะมีถ้ำอยู่ 7-8 ถ้ำ บางถ้ำเป็นที่นั่งวิปัสสนา
   สำหรับพระภิกษุ บางถ้ำเป็นถ้ำค้างคาว บางถ้ำมีหินงอกหินย้อยให้ชม บนเขามีที่ราบกว้างมี
   ต้นไม้หลายชนิด เช่น ไม้ยาง ไม้มะค่า ไม้เสลา เป็นต้น มีสัตว์ป่าอาศัยอยู่บ้าง

 

วัดเขาวงพรหมจรรย์                อุทัยธานี

   ตำบลวังหิน เข้าทางเดียวกับวัดถ้ำเขาตะพาบแต่อยู่เลยมาประมาณ 7 กิโลเมตร และแยกซ้ายไป
   อีก 1กิโลเมตร เป็นวัดที่ตั้งอยู่ในหุบเขา 2 ลูก คือ เขาวงและเขาพรหมจรรย์ มีถ้ำที่น่าสนใจอยู่
   หลายถ้ำ เช่น ถ้ำแจ้งมีแสงส่องถึง ถ้ำงูเหลือมมีงูเหลือมอาศัยอยู่หลายตัว ถ้ำน้ำมีน้ำขังตลอด
   ช่วงแล้งน้ำถึงเข่า ช่วงฝนน้ำถึงอก ส่วนถ้ำเพชรถ้ำพลอย มีหินงอกหินย้อย เวลาสะท้อนแสงเป็น
   ประกายแวววาวคล้ายเพชรพลอย การเข้าชมถ้ำแก้วและถ้ำเพชรต้องมีคนนำทาง ด้านขวามือมี
   ชะง่อนหินสูงตั้งมณฑปขนาดเล็ก และไหล่เขามีอุโบสถสวยงาม

 

 

  

วัดถ้ำเขาตะพาบ               อุทัยธานี

    ตั้งอยู่บนเขาลูกเล็กในพื้นที่ตำบลวังหิน ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 56 กิโลเมตร ตามทาง
   หลวงหมายเลข333 สายอุทัยธานี-บ้านไร่ มีทางแยกซ้ายเข้าทางหลวงหมายเลข 3213 ไป
   ประมาณ 1 กิโลเมตร วัดอยู่ทางขวามือถ้ำเขาตะพาบอยู่สูงจากระดับพื้นประมาณ 10 เมตร ใน
   บริเวณเดียวกันมีถ้ำอีกหลายแห่ง ทางด้านหน้าของ ถ้ำได้สร้างพระพุทธรูปและจัดเป็นเขต
   สังฆาวาส ส่วนถ้ำที่อยู่ด้านหลัง เลี้ยวขวามือเป็นถ้ำท้องพระโรง ถ้ำแก้ว ถ้ำปราสาท และถ้ำเรือ
   เป็นต้น หากเลี้ยวซ้ายจะพบทางออกด้านหลังซึ่งเป็นทางไปสู่ถ้ำลึกที่มีบันไดลงไปถึง ก้นถ้ำ
   ตรงอุโมงค์หลังถ้ำมีหินรูปร่างคล้ายตะพาบ และเคยพบเครื่องมือหินสมัยก่อนประวัติศาสตร์ถ้ำทุก
   แห่งมีไฟฟ้าส่องทางเพื่ออำนวยความสะดวกในการเข้าชมและมีค้างคาวอาศัย อยู่เป็นจำนวนมาก

 

 


 

ถ้ำเกร็ดดาว              อุทัยธานี

   เลยจากศูนย์วัฒนธรรมชาวเขาบ้านอีมาด-อีทราย ไปประมาณ 1 กิโลเมตร จะมีทางเดินเท้าต่อ
   ไปถ้ำเกร็ดดาว จากปากถ้ำมีบันไดไม้ไผ่ทอดยาวลงไปในถ้ำ เป็นถ้ำขนาดใหญ่ ในถ้ำมีแท่งหิน
   ใหญ่ เมื่อถูกแสงจะเป็นประกาย เพดานถ้ำเต็มไปด้วยค้างคาว และชาวบ้านได้ใช้ขี้ค้างคาวเป็น
   ปุ๋ยใส่ไร่นา สิ่งที่ต้องเตรียมไปด้วยเวลาเที่ยวถ้ำ คือ ไฟฉาย
 

 

 

 

ถ้ำพุหวาย              อุทัยธานี

    เป็นถ้ำขนาดใหญ่ ภายในถ้ำกว้างขวาง มีหินงอกหินย้อย เช่น รูปเจดีย์ อ่างน้ำ ทางเข้าถ้ำอยู่บน
   ไหล่เขาต้องเดินขึ้นไป อากาศถ่ายเทได้สะดวก มีโพรงทะลุถึงด้านตรงข้ามของภูเขา มีค้างคาว   
   อาศัยอยู่ 9 ชนิดติดต่อคนนำทางได้บริเวณปากถ้ำ ใช้เวลาเดินประมาณ 1 ชั่วโมง ทางด้านหลัง
   ของถ้ำพุหวาย มี ถ้ำเทพมาลี หรือ ถ้ำพญานาค เป็นถ้ำขนาดเล็กค่อนข้างลึกมีความสวยงามตาม
   ธรรมชาติของหินงอกหินย้อย ยอดเขาพุหวาย สูง 700 เมตรจากระดับน้ำทะเล สามารถมองเห็น
   ทัศนียภาพสวยงามกว้างไกล บนสันเขาเป็นป่าเต็งรังที่ค่อนข้างสมบูรณ์

 

 

 

การเดินทาง จากอำเภอบ้านไร่ใช้ทางหลวงหมายเลข 3011 สายบ้านไร่-พุบอน ผ่านโค้งศาลเจ้าพ่อเขารัก จนกระทั่งถึงทางแยกที่มีป้ายบ้านอีหลุม-บ้านเขาพุเตย เลี้ยวขวาไปอีกประมาณ 6 กิโลเมตร ผ่านทางเข้าวัดถ้ำเขาวงมาอีก 3 กิโลเมตร จะถึงทางเข้าถ้ำพุหวาย.

 

น้ำตกตาดดาว              อุทัยธานี

   เลยจากปากทางเข้าถ้ำเกร็ดดาวไปเล็กน้อย ฝั่งตรงข้ามเป็นทางเข้าน้ำตกตาดดาว ไหลผ่านโขด
   หินลงมา  9 ชั้น บริเวณโดยรอบเป็นป่าสมบูรณ์

 

 

 

 

 

 


เขาปลาร้า                อุทัยธานี

   เป็นเขาที่แบ่งเขตหมู่บ้านห้วยโศก อำเภอลานสัก กับ ตำบลเขาบางแกรก อำเภอหนองฉาง  เขา
   ปลาร้ามี ขนาดใหญ่ สูงชันมากประมาณ 598 เมตร สภาพป่าค่อนข้างสมบูรณ์ต้องเดินเท้าและปีน
   เขา ระยะทาง900 เมตร ใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง จึงจะถึงยอดเขาและแลเห็นภูมิประเทศที่
   สวยงาม ข้างบนเป็นที่ราบขนาดใหญ่และมีป่าไม้มะค่าหน้าผาด้านตะวันตกที่ระดับ ความสูง 320
   เมตร พบภาพเขียนก่อนประวัติศาสตร์อายุประมาณ 3,000 ปีเป็นลายเส้นสีดำและสีแดง เส้นสีดำ
   ค่อนข้างจางไปแล้ว ส่วนสีแดงยังเห็นได้อยู่ เขียนไว้ตลอดแนวยาวประมาณ 9 เมตร เขียนด้วยสี
   แดงมีกลุ่มภาพมนุษย์หลายแบบหลายลักษณะและกลุ่มภาพสัตว์ ภาพมีทั้งหมดประมาณ 40 ภาพ
   แสดงให้เห็นถึงสภาพชีวิตสังคมของคนยุคโบราณซึ่งเป็นมรดกทางประวัติศาสตร์ของ จังหวัด
   อุทัยธานีนักโบราณคดีได้แบ่งกลุ่มภาพเขียนบนเขาปลาร้าไว้สี่ กลุ่ม คือ กลุ่มที่หนึ่ง กลุ่มภาพที่มี
   คนท่ามกลางสัตว์เลี้ยง (คาดว่าเป็นสุนัข) กลุ่มที่สอง กลุ่มภาพที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างคน
   กับวัว การไปจับวัวป่า นำกลับมาเลี้ยง กลุ่มที่สาม กลุ่มภาพที่แสดงถึงการประกอบพิธีกรรม คนที่
   อยู่ในภาพมีเครื่องประดับซึ่งต่างจากคนทั่วไป และสัตว์ที่อยู่ในภาพมีลักษณะคล้ายลิงอยู่ด้วย กลุ่มที่สี่ กลุ่มภาพเบ็ดเตล็ดซึ่งส่วนใหญ่เป็นภาพสัตว์  ภาพเขียนสีที่นี่ถือได้ว่ามีความประณีตและเน้นเหมือนจริงกว่าแหล่งอื่น  คำแนะนำสำหรับเดินขึ้นเขาปลาร้า เตรียมน้ำดื่มให้พร้อม และใส่รองเท้าผ้าใบที่กระชับเพราะทางเดินเป็นหินก้อนเล็กและลื่นตลอด พกสัมภาระเท่าที่จำเป็นเท่านั้น

 

หุบป่าตาด           อุทัยธานี

    เข้าทางเดียวกับกับเขาปลาร้า อยู่ก่อนถึงเขาปลาร้าประมาณ 1 กิโลเมตร ถ้ำนี้ถูกค้นพบโดยพระ
   ครูสันติธรรมโกศล (หลวงพ่อทองหยด) เจ้าอาวาสวัดถ้ำทอง เมื่อปี พ.ศ. 2522 พระครูได้ปีนลง
   ไปในหุบเขานี้ จึงพบว่ามีต้นตาดเต็มไปหมด (ต้นตาดเป็นไม้ดึกดำบรรพ์ตระกูลเดียวกับปาล์ม)  
   จึงเจาะถ้ำเพื่อเป็นทางเข้าใน พ.ศ.2527  ต่อมากรมป่าไม้ได้ประกาศเป็นพื้นที่อนุรักษ์ เพราะมี
   สภาพทางภูมิศาสตร์แปลกและมีพันธุ์ไม้หายากเช่น เต่าร้าง  เปล้า คัดค้าวเล็ก ขนุนดิน เป็นต้น
   หุบป่าตาดอยู่ในความดูแลของเขตห้ามล่าสัตว์ป่าถ้ำประทุนทางเดินเข้าหุบเขาป่าตาดมืดสนิท
   แต่เดินไม่นานจะถึงปล่องขนาดใหญ่ที่แสงส่องลงมาและจะพบป่าตาดให้ความรู้สึกเหมือนว่าได้
   มาอยู่ในโลกยุคดึกดำบรรพ์ ลักษณะคล้ายป่าดงดิบ ความชุ่มชื้นสูง แสงส่องถึงพื้นได้เฉพาะตอน
   เที่ยงวันเพราะมีเขาหินปูนสูงชันล้อมรอบ มีความร่มรื่นเหมาะแก่การเดินชมธรรมชาติ ระยะทาง
   เดินไป-กลับ 700 เมตร ใช้เวลาประมาณ 30 นาที
   ค่าเข้าชม ชาวไทย ผู้ใหญ่ 20 บาท เด็ก 10 บาท ชาวต่างชาติ 200 บาท การเตรียมตัวไปหุบ
   ป่าตาด ควรพกไฟฉายและยาทากันยุงไปด้วย เขตห้ามล่าสัตว์ป่าถ้ำประทุน โทร. 0 5698 9128


 

น้ำตกผาร่มเย็น            อุทัยธานี


   บ้านใหม่ร่มเย็น สามารถมองเห็นได้จากริมถนน เป็นสายน้ำสีขาวทิ้งตัวลงมาในป่าทึบอยู่เบื้อง
   ล่าง ชาวอุทัยธานีว่าที่นี่เป็นน้ำตกที่สวยที่สุดในจังหวัด เพราะสายน้ำที่ไหลลงมานั้นเป็นสาย
   บาง ๆ ตกลงมาตรง ๆคล้ายสายฝน ผ่านหน้าผาดินที่มีมอสสีเขียวเกาะอยู่เต็มไปหมด ประกอบ
   กับพื้นที่เป็นป่ารกครึ้ม ทำให้คนที่ได้ยืนชมมีความรู้สึกชุ่มฉ่ำเย็นตามไปด้วย การเดินเข้าสู่น้ำตก
   ผาร่มเย็นใช้เวลาประมาณ 20 นาที ปกติเดินเองได้ แต่หากต้องการคนนำทางติดต่อได้ที่
   องค์การบริหารส่วนตำบลเจ้าวัด โทร. 0 5698 4069 หรือติดต่อผ่านห้วยป่าปก รีสอร์ท โทร. 0
   5659 6150-4
  

 

 

 

การเดินทาง จากอำเภอบ้านไร่ใช้ทางหลวงหมายเลข 3011 สายบ้านไร่-พุบอน จนกระทั่งถึงทางเข้าบ้านใหม่ร่มเย็น เลี้ยวขวาเข้าไปประมาณ 2 กิโลเมตร จะถึงปากทางเดินเท้า จากนั้นเดินเท้าสู่น้ำตกอีก 400 ม.


เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร-ห้วยขาแข้ง            อุทัยธานี
  
   ดินแดนแห่งความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติที่มอบเป็นรางวัลแก่คนไทย และคนทั้ง
   โลก อีกทั้งเป็นพื้นที่ทรงคุณค่าต่อสิ่งมีชีวิตต่างๆ ทั้งคนและสัตว์ป่าที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ให้เป็น
   มรดกแห่งแผ่นดินตลอดไป ได้รับการจดทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก (UNESCO)
   ในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกของยูเนสโกห้วยขาแข้งได้เป็นมรดกโลกเพราะสภาพป่า
   ของที่นี่มีความหลากหลายทาง ธรรมชาติประกอบด้วยป่าถึง 5 ใน 7 ชนิด ที่พบในเขตร้อนชื้น
   ได้แก่ ป่าดิบแล้ง ป่าดิบเขา ป่าทุ่งหญ้า ป่าเบญจพรรณ ป่าเต็งรัง ก่อให้เกิดความหลากหลาย
   ของพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ต่าง ๆ บางชนิดเป็นสัตว์ที่หายากใกล้จะสูญพันธุ์ เช่น ควายป่า เลียงผา
   เสือดาว หมาใน ไก่ป่า นกยูงไทย และยังมีแมลงป่าพันธุ์ต่าง ๆ อีกมากมายน้ำตกไซเบอร์ หรือน้ำตกหินลาด               อุทัยธานี

   เป็นน้ำตกที่อยู่ใกล้หมู่บ้านไซเบอร์ บ้านซับแม่บือ ตำบลคอกควาย อำเภอห้วยคต อยู่ห่างจาก
   จังหวัด 86 กิโลเมตร น้ำตกนี้เกิดจากลำห้วยล่อยจ้อยที่ไหลมาจากภูเขาสูงของเขตรักษาพันธุ์
   สัตว์ ป่าห้วยขาแข้ง ทำให้เกิดน้ำตกขึ้นเป็นระยะ ๆ หลายชั้น น้ำตกส่วนที่อยู่ตอนบน เรียกว่า
   น้ำตกล่อยจ้อย บางแห่งตกจากที่สูงปะทะกับก้อนหินใหญ่ เรียกว่า น้ำตกหินลาด ข้างล่างเป็น
   แอ่งน้ำขนาดใหญ่รับน้ำตกซึ่งลงมาไม่ขาดสายบางแห่งไหลซอกซอนไปตามเกาะแก่งหินลงสู่
   เบื้องล่าง เป็นทางยาวสูงต่ำหลายชั้นสวยงามมาก มีน้ำมากในเดือนกันยายน-ต้นเดือน
   พฤศจิกายน ลำห้วยล่อยจ้อยจะไหลไปรวมกับห้วยทับเสลา บริเวณโดยรอบเป็นป่าหวาย ต้นไม้
   ร่มครึ้ม และมีใบไม้เปลี่ยนสีในเดือนพฤศจิกายนด้วย

ที่พักและสิ่งอำนวยความสะดวก มีบ้านรับรอง 1 หลัง พักได้ 20-30 คน ไม่มีอาหารบริการ ผู้มาพักต้องเตรียมเสบียงมาเอง และต้องมีหนังสือจากฝ่ายจัดการเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเพราะอยู่ในพื้นที่รับ ผิดชอบของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง สอบถามรายละเอียด โทร. 0 2561 4292-3 ต่อ 765

 

วัดมณีสถิตย์กปิฏฐาราม             อุทัยธานี


   ถนนสุนทรสถิตย์ หลังสวนสุขภาพ ตรงวงเวียนหอนาฬิกา เป็นวัดที่สร้างในสมัยรัตนโกสินทร์ ชาว
   เมืองเรียกกันว่า วัดทุ่งแก้ว ในวัดนี้มีพระปรางค์ใหญ่อยู่องค์หนึ่ง ฐานกว้าง 8 เมตร สูง 16 เมตร
   ลักษณะเป็นปรางค์ห้ายอด สร้างเมื่อ พ.ศ. 2452 ภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ และเป็นที่
   ประดิษฐานรูปหล่อหลวงพ่อแย้มผู้สร้างวัดนี้ บริเวณวัดมีสระน้ำก่ออิฐเป็นสระน้ำมนต์ขนาดใหญ่ 
   กลางสระมีแผ่นศิลาอักขระยันต์ของหลวงพ่อแย้มฝังเอาไว้ น้ำในสระแห่งนี้เคยใช้เป็นน้ำสรงพุ
   ทธาภิเษกในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 และรัชกาล
   ที่ 7

 

 

 

 

น้ำพุร้อน                อุทัยธานี


   น้ำพุร้อนเป็นน้ำใต้ดินที่ร้อนกว่าน้ำธรรมชาติทั่วไป เมื่อน้ำสะสมความร้อนจนน้ำเดือด น้ำจะกลาย
   สภาพเป็นไอน้ำร้อนทำให้เกิดแรงดันพุ่งออกมาบนผิวดิน จะเห็นว่า น้ำพุร้อนบางแห่งพุ่งขึ้นสูงเป็น
   สาย บางแห่งเพียงแค่ผุดขึ้นมาจากผิวดิน ซึ่งขึ้นอยู่กับความร้อนและแรงดันของแต่ละแหล่ง น้ำพุ
   ร้อนบ้านสมอทอง เป็นน้ำพุร้อนแบบธรรมชาติขนาดเล็กที่ผุดขึ้นมาผิวดินโดยไหลผ่านช่องเขา
   สอง ลูก อยู่ในโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยขุนแก้ว น้ำพุที่ผุดนี้ ใส มีกลิ่นกำมะถันฉุน และมีความร้อน
   ขนาดต้มไข่สุกภายใน 5 นาที โดยน้ำจะไหลลาดตามหินของภูเขาลงไปรวมกับน้ำในลำห้วยคอก
   ควาย ปัจจุบันได้รับการปรับปรุงให้เป็นบ่อน้ำพุร้อน เป็นจุดชมทิวทัศน์ และเป็นจุดชมพระ
   อาทิตย์ตกได้สวยงาม

 

 

 

 

เกาะเทโพ               อุทัยธานี

   เดิมเป็นแหลมยื่นออกมาคั่นระหว่างแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำสะแกกรัง ซึ่งมาบรรจบกันทางทิศ
   ใต้ของแหลม แต่มีการขุดคลองเชื่อมทางเหนือในภายหลัง เพื่อให้แม่น้ำเจ้าพระยามาหนุนแม่น้ำ
   สะแกกรังในยามน้ำแล้ง แหลมนี้จึงกลายเป็นเกาะเทโพเกาะเทโพเป็นจุดที่น่าสนใจสำหรับผู้
   ชอบ ปั่นจักรยานท่องเที่ยวหลังจากข้ามสะพานที่เชื่อมต่อระหว่างตลาดสดเทศบาลและวัดอุ
   โปสถาราม ซึ่งไม่ยาวนักและแคบเพียงรถมอเตอร์ไซค์สวนกัน นับเป็นจุดเริ่มต้นการเดินทางบน
   เกาะเทโพ บรรยากาศสองข้างเป็นป่าไผ่ ไร่ข้าวโพด และทุ่งนาให้บรรยากาศที่สงบร่มรื่น ชาว
   บ้านที่นี่ทำสวนส้มโอ มีทั้งพันธุ์มโนรมย์ และขาวแตงกวาและยังปลูกมะไฟด้วย เมื่อผ่านบ้านท่า
   ดินแดงจะเห็นเสื่อลำแพนวางขายอยู่ ชาวบ้านใช้ต้นไผ่ที่มีอยู่หนาแน่นในพื้นที่นำมาสานเสื่อ และ
   วางขายกันที่หน้าบ้าน ไม่ได้ส่งตลาด หากเดินทางต่อไปถึงวัดภูมิธรรม ก็จะมีศาลาให้นั่งพัก
   บรรยากาศในวัดเงียบสงบ เมื่อปั่นจักรยานครบรอบเส้นทางที่กำหนดไว้ก็จะถึงท่าเรือที่จะข้าม
   ไปวัดท่า ซุงได้ รวมระยะทางปั่นจักรยานบนเกาะทั้งหมด 33 กิโลเมตร

 

นอกจากนี้ ยังมีแหล่งผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ มากมาย เช่น ผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปจากปลา กลุ่มแม่บ้านปลาแปรรูปเกาะเทโพ กลุ่มทำมีดจากเหล็กกล้า กลุ่มจักสานไม้ไผ่ กลุ่มธูปหอม
แผนที่เกาะเทโพ และตัวเมืองอุทัยธานี สามารถติดต่อได้ที่ คุณประสงค์  ศรีเมือง ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพจังหวัดอุทัยธานี (ร้านเจริญจักรยาน) เลขที่ 100-102 ถนนท่าช้าง อำเภอเมืองอุทัยธานี โทร. 0 5651 1991 ได้ทุกวัน อบต.หาดทนง มีจักรยานจำนวน 30 คัน ให้เช่าในราคาคันละ 40 บาท/ วัน ติดต่อได้ที่คุณสวัสดิ์ บุญเกตุ (กลุ่มผลิตภัณฑ์จากเหล็กกล้า) โทร. 08 6216 3510


การเดินทางไปจังหวัดอุทัยธานี


โดยรถไฟ:

นักท่องเที่ยวต้องโดยสารรถไฟไปลงที่สถานีนครสวรรค์ แล้วต่อรถประจำทางไปยังอุทัยธานีอีกประมาณ 50 กิโลเมตร
ติดต่อสอบถามรายละเอียดที่การรถไฟแห่งประเทศไทย โทร.1690 www.railway.co.th


โดยรถยนต์:

จากกรุงเทพฯ สามารถเดินทางไปอุทัยธานีได้สะดวกหลายเส้นทาง เช่น

1. จากทางหลวงหมายเลข 32 ผ่านจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อ่างทอง สิงห์บุรี ชัยนาท แล้วเลี้ยวซ้ายตรงทางแยกท่าน้ำอ้อย บริเวณหลักกิโลเมตรที่ 206 เข้าทางหลวงหมายเลข 333 ข้ามสะพานแม่น้ำเจ้าพระยา ระยะทางประมาณ 16 กิโลเมตร ผ่านหน้าโรงพยาบาล เลี้ยวซ้ายเข้าตลาดอุทัยธานี รวมระยะทางประมาณ 222 กิโลเมตร

2. จากทางหลวงหมายเลข 32 ผ่านจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประมาณกิโลเมตรที่ 30 เลี้ยวซ้ายเข้าทางหลวงหมายเลข 334 และจากนั้นเข้าทางหลวงหมายเลข 309 ไปตามเส้นทาง ข้ามสะพานจังหวัดอ่างทอง แล้วไปตามถนนหมายเลข 311 ผ่านจังหวัดสิงห์บุรี ผ่านจังหวัดชัยนาท ที่อำเภอสรรพยา จากนั้นเลี้ยวเข้าทางหลวงหมายเลข 3183 เข้าจังหวัดอุทัยธานี ระยะทางประมาณ 283 กิโลเมตร


โดยรถประจำทาง:

มีรถประจำทางปรับอากาศสายกรุงเทพฯ-อุทัยธานี ออกจากสถานีขนส่งสายเหนือ (หมอชิต 2) ถนนกำแพงเพชร 2 ทุกวัน วันละหลายเที่ยว ทั้งรถโดยสารแบบธรรมดาและปรับอากาศ

สอบถามรายละเอียดได้ที่บริษัท ขนส่ง จำกัด โทร.1490 www.transport.co.th อุทัยธานีเดินรถ โทร. 0 2512 2763
การเดินทางภายใน อุทัยธานี
นักท่องเที่ยวสามารถเลือกใช้บริการยานพาหนะต่างๆ ได้หลายรูปแบบตามความเหมาะสม

รถสองแถวสายรอบเมือง สามารถขึ้นรถได้ตามจุดต่างๆ เช่น ตลาดสดเทศบาล สถานีขนส่ง

มอเตอร์ไซค์รับจ้าง มีคิวให้บริการตามจุดต่างๆ ในตัวเมืองอุทัยธานี

รถ สองแถว รถบัสประจำเส้นทางต่างๆ เช่น หนองฉาง วัดสิงห์ บ้านไร่ ลานสัก สว่างอารมณ์ ทัพทัน เป็นต้น คิวกระจายอยู่ในตัวเมืองอุทัยธานี เช่น ตลาดสด สถานีขนส่ง

จักยานเช่า ในตัวเมืองอุทัยธานีมีรถจักรยานให้เช่าหลายร้าน สามารถติดต่อสอบถามได้จากโรงแรมที่พัก


หมายเลขโทรศัพท์ที่สำคัญในจังหวัดอุทัยธานี


·    ประชาสัมพันธ์จังหวัด        โทร. 0 5652 0826, 0 5651 1915
·    สำนักงานจังหวัด               โทร. 0 5652 0737, 0 5651 1063
·    ที่ว่าการอำเภอ                  โทร. 0 5651 1200
·    โรงพยาบาลอุทัยธานี        โทร. 0 5652 4455-8
·    สถานีตำรวจภูธร                โทร. 0 5651 1581, 0 5651 1055
·    ตำรวจทางหลวง               โทร. 1193
·    ตำรวจท่องเที่ยว               โทร. 1155, 0 5657 1205
·    กรมอุตุนิยมวิทยา              โทร. 1182


ขอขอบคุณการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานจังดวัดอุทัยธานี
 @ ค้นหาที่พัก รีสอร์ท โรงแรม และร้านอาหาร ทั่วประเทศที่  http://www.resortdd.com/ 


      14 ส.ค. 2555   เวลา :    15:15   จำนวนผู้อ่าน :    3568   

 
ร้านอาหารแนะนำ