resort, รีสอร์ท, ที่พัก
 
 
 
 
 
 
 


ที่พักภาคเหนือ
เชียงราย
เชียงใหม่
กำแพงเพชร
ตาก
นครสวรรค์
น่าน
พะเยา
พิจิตร
พิษณุโลก
เพชรบูรณ์
แพร่
แม่ฮ่องสอน
ลำปาง
ลำพูน
สุโขทัย
อุตรดิตถ์
อุทัยธานี


ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
กาฬสินธุ์
ขอนแก่น
ชัยภูมิ
นครพนม
นครราชสีมา
บุรีรัมย์
บึงกาฬ
มหาสารคาม
มุกดาหาร
ยโสธร
ร้อยเอ็ด
เลย
ศรีสะเกษ
สกลนคร
สุรินทร์
หนองคาย
หนองบัวลำภู
อำนาจเจริญ
อุดรธานี
อุบลราชธานี


ที่พักภาคกลาง
กรุงเทพมหานคร
กาญจนบุรี
ฉะเชิงเทรา
ชัยนาท
นครนายก
นครปฐม
นนทบุรี
ปทุมธานี
ประจวบคีรีขันธ์
ปราจีนบุรี
เพชรบุรี
ราชบุรี
ลพบุรี
สมุทรปราการ
สมุทรสงคราม
สมุทรสาคร
สระแก้ว
สระบุรี
สิงห์บุรี
สุพรรณบุรี
อยุธยา
อ่างทอง


ที่พักภาคตะวันออก
ชลบุรี, พัทยา
ระยอง
จันทบุรี
ตราด


ที่พักภาคใต้
กระบี่
ชุมพร
ตรัง
นครศรีธรรมราช
นราธิวาส
ปัตตานี
พังงา
พัทลุง
ภูเก็ต
ยะลา
ระนอง
สงขลา
สตูล
สุราษฎร์ธานี

Link เพื่อนบ้าน
หอพัก
หอพัก
ห้องพัก

โอนิซึกะ, onitsuka, onitsuka tiger
Bangkok Dating, Thailand Matchmaker, Thailand Dating, Bangkok Matchmaker, dating bangkok, dating thailand, thai dating, online dating, single thai girls, thai women, dating service, speed dating, บริการหาคู่, บริษัทจัดหาคู่, หาคู่, หาแฟน, หาเพื่อน, จัดหาคู่, จับคู่, แม่สื่อ, ธุรกิจหาคู่
ถุงจัมโบ้, พาเลท

แนะนำรีสอร์ท, ห้องพัก, ที่พัก, บ้านพัก สำหรับพักผ่อนยามท่องเที่ยว


ResortDD.com Resort จังหวัดจันทบุรี (Chanthaburi) ที่พักจังหวัดจันทบุรี โรงแรมจังหวัดจันทบุรี รีสอร์ทจังหวัดจันทบุรี เกสเฮ้าส์จังหวัดจันทบุรี สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดจันทบุรี ท่องเที่ยวจังหวัดจันทบุรี ศูนย์รวมรีสอร์ทจังหวัดจันทบุรี แหล่งรวมที่พักจังหวัดจันทบุรี Thailand Chanthaburi Hotel Guesthouse

น้ำตกลือเลื่อง เมืองผลไม้ พริกไทยพันธุ์ดี อัญมณีมากเหลือ เสื่อจันทบูร

สมบูรณ์ธรรมชาติ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช รวมญาติกู้ชาติที่จันทบุรี

 

            จังหวัดจันทบุรีเป็นเมืองเก่าแก่ เคยเป็นที่อยู่อาศัยของมนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์ มีการสำรวจโบราณคดีหลายแห่งในจันทบุรี พบเครื่องมือเครื่องใช้ยุคหินขัด อายุประมาณ 2,000 ปี ในเขตอำเภอมะขาม อำเภอท่าใหม่และที่ราบเชิงเขาที่บ้านคลองบอน อำเภอโป่งน้ำร้อน

เริ่มมีการตั้งเมืองครั้งแรก หน้าเขาสระบาป ราวพุทธศตวรรษที่ 18“ชาวชอง” หรือชนเผ่าในตระกูลมอญ-เขมร  เป็นชนพื้นเมืองกลุ่มแรกที่เข้ามาตั้งรกรากอยู่ในป่าฝั่งตะวันออก บริเวณจังหวัดจันทบุรี ระยอง ตราด โดยเฉพาะบริเวณรอยต่อจันทบุรี-ตราด ซึ่งเป็นแหล่งของป่าและสมุนไพรที่อุดมสมบูรณ์ ในสมัยก่อนชาวชองดำรงชีพด้วยการเก็บของป่าออกมาขาย แต่ในปัจจุบันพื้นที่ป่าลดน้อยลงเพราะถูกหักร้างเพื่อทำสวน ทำไร่ ถูกจับจองโดยคนไทยและคนจีน ตลอดจนการเก็บของป่ากลายเป็นสิ่งผิดกฎหมาย พรานป่าอย่างชาวชองจึงต้องเปลี่ยนวิถีชีวิตมาเป็นแรงงานในเมือง บางส่วนกลายเป็นชาวนาชาวไร่ ชุมชนของชาวชองในปัจจุบันยังปรากฏให้เห็นบริเวณบ้านคลองพลู กิ่งอำเภอเขาคิชฌกูฏ

ปี พ.ศ. 2200 ได้ย้ายมาสร้างเมืองใหม่ที่บ้านลุ่ม ทางฝั่งตะวันตกของแม่น้ำจันทบุรีและหลังจากกรุงศรีอยุธยาเสียแก่พม่า สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เมื่อครั้งยังเป็นพระยาวชิรปราการ ได้นำกำลังพลประมาณ 500 คน ตีฝ่าวงล้อมพม่าออกมาทางทิศตะวันออกและยึดเมืองจันทบุรีไว้เป็นเวลา 5 เดือน เพื่อเป็นแหล่งสะสมเสบียงอาหารและไพร่พล จากนั้นจึงนำกองทัพทั้งชาวไทยและชาวจีนจำนวน 5,000 คน กลับไปกอบกู้กรุงศรีอยุธยา

เหตุการณ์ดังกล่าว เป็นความภาคภูมิใจของชาวจังหวัดจันทบุรี ซึ่งเราสามารถเห็นได้จากโบราณสถาน และอนุสรณ์สถานหลายแห่งที่ได้จัดสร้างขึ้นเพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระปรีชาสามารถและพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ในครั้งนั้น

ต่อมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ย้ายเมืองไปตั้งที่บ้านเนินวง เนื่องจากเป็นที่สูงมีชัยภูมิเหมาะเป็นที่มั่น ในการป้องกันการรุกรานของพวกญวน จนกระทั่งในสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เมืองจันทบุรีได้ย้ายกลับมาอยู่ที่บ้านลุ่มตามเดิม เนื่องจากบริเวณบ้านเนินวงอยู่ไกลจากแหล่งน้ำ

ในปี พ.ศ. 2436 เกิดกรณีพิพาทระหว่างไทยกับฝรั่งเศส โดยฝรั่งเศสได้เข้ามายึดครองเมืองจันทบุรีไว้เป็นเวลานานถึง 11 ปี จนไทยต้องยอมยกดินแดนฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงให้กับฝรั่งเศสเพื่อแลกเมืองจันทบุรีกลับคืนมา

 ในปี พ.ศ. 2476 ได้มีการจัดตั้งระเบียบบริหารราชการแผ่นดินขึ้นใหม่ เมืองจันทบุรีได้ยกฐานะเป็นจังหวัดจันทบุรีมาจนถึงปัจจุบัน

                จันทบุรีจึงเป็นเมืองชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ไทย ทั้งในสมัยกรุงธนบุรีและกรุงรัตนโกสินทร์จวบจนทุกวันนี้  (ขอขอบคุณข้อมูลจากจังหวัดจันทบุรี)

            จังหวัดจันทบุรีอยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 245 กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งหมด 6,338 ตารางกิโลเมตร แบ่งการปกครองออกเป็น  10 อำเภอ คือ  อำเภอเมืองจันทบุรี  อำเภอขลุง  อำเภอท่าใหม่  อำเภอโป่งน้ำร้อน  อำเภอมะขาม      อำเภอแหลมสิงห์  อำเภอสอยดาว  อำเภอแก่งหางแมว  อำเภอนายายอาม และ อำเภอเขาคิชฌกูฏ

                                               

สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดจันทบุรี

 

 

คุกขี้ไก่               จันทบุรี

   ตั้งอยู่ที่ตำบลปากน้ำแหลมสิงห์ ก่อนถึงท่าเทียบเรือ 1 กม สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2436 เมื่อครั้ง
   ฝรั่งเศสได้เข้ายึดเมืองจันทบุรี ในกรณีพิพาทเรื่องดินแดนฝั่งซ้ายแม่น้ำโขง ฝรั่งเศสได้สร้างคุกขี้
   ไก่ขึ้น เพื่อใช้กักขังคนไทยที่ต่อต้านฝรั่งเศส มีลักษณะเป็นหอสี่เหลี่ยมจัตุรัส กว้างยาวด้านละ
   ประมาณ 4.40 เมตร สูงประมาณ 7 เมตร อาคารคุกขี้ไก่เป็นหลักฐานยืนยันเรื่องราวเป็นมาในยุค
   แสวงหาเมืองขึ้นของชาติตะวันตก ซึ่งบรรพบุรุษของเราได้เอาชีวิตเข้าแลกเพื่อรักษาบ้านเมือง
   ของเราไว้ คุกขี้ไก่นี้สร้างขึ้นโดยชาวฝรั่งเศสเมื่อครั้งเข้ายึดครองจันทบุรี ในปี 2436 (หรือ
   ร.ศ.112 ) โดยฝรั่งเศสจะจับนักโทษขังไว้ในคุกนี้แล้วเลี้ยงไก่โดยให้ไก่ขี้รดหัวนักโทษ ดังนั้นจึง
   เรียกว่า คุกขี้ไก่

 

ตึกแดง             จันทบุรี

   ตั้งอยู่บริเวณท่าเรือแหลมสิงห์ ตำบลปากน้ำแหลมสิงห์ ห่างจากตัวเมืองจันทบุรี 30 กม.
   ลักษณะตัวตึกเป็นอาคารชั้นเดียว กว้าง 7 เมตร ยาว 32 เมตร เดิมทาสีแดง จึงเรียกว่าตึกแดง
   ภายในแบ่งเป็น 5 ห้อง มีประตูเปิดถึงกันหมด มีระเบียงทั้งสองข้างตามแนวยาว ตึกแดงเป็น
   อาคารที่ฝรั่งเศสสร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2436 (หรือ ร.ศ.112) ในบริเวณป้อมพิฆาตข้าศึก โดยรื้ออิฐ
   จากป้อมมาสร้าง เพื่อใช้ตึกนี้เป็นกองรักษาการณ์และที่พักนายทหารที่รักษาปากน้ำแหลมสิงห์
 

น้ำตกกระทิง                จันทบุรี

   อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฎ อยู่ห่างจากที่ทำการอุทยานฯ เพียง 100 เมตร มีต้น
   กำเนิดมาจากเทือกเขาคิชฌกูฎ เป็นน้ำตกขนาดใหญ่ มีความสูง 13 ชั้น แต่ละชั้นห่างประมาณ
   20 เมตร และมีความงามแตกต่างกัน มีแอ่งน้ำใสสะอาด เหมาะแก่การเล่นน้ำ ชั้นที่ 8-9 มีความ
   สวยงามที่สุดน้ำตกสอยดาว              จันทบุรี

   ตั้งอยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาว อยู่ห่างจากที่ทำการเขตรักษาพันธุ์ฯ ประมาณ 4
   กิโลเมตร น้ำตกแห่งนี้มีความสวยงามเป็นเอกลักษณ์ สูงถึง 16 ชั้น แต่สามารถเดินขึ้นไปชม
   น้ำตกได้เพียงชั้นที่ 9 ระยะทาง 2.5 กิโลเมตร ส่วนชั้นที่ 10-16 ต้องมีเจ้าหน้าที่นำทาง นอกจาก
   นี้เขตรักษาพันธุ์ฯ ยังมีเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ "ลีลาไทร" ใช้เวลาเดินประมาณ 2 ชั่วโมง รวม
   ระยะทาง 2 กิโลเมตร เขตรักษาพันธุ์ฯ อนุญาตให้นักท่องเที่ยวสามารถพักแรมได้ในบริเวณที่จัด
   ไว้โดยจะต้องติดต่อกับเจ้าหน้าที่ก่อน 

โบสถ์คาทอลิกจันทบุรี (อาสนวิหารพระนางมารีอาปฎิสนธินิรมล)              จันทบุรี

    ตั้งอยู่ในบริเวณโรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ถนนสันติสุข ตำบลจันทนิมิต เป็นโบสถ์ที่มีประวัติการ
   ก่อสร้างยาวนานถึง297 ปี มีลักษณะเป็นสถาปัตยกรรมแบบโกธิค ภายในตกแต่งด้วยกระจกสีที่
   เรียกว่า สเตนกลาส เป็นภาพนักบุญต่างๆซึ่งมีความงดงามและมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์เป็น
   อย่างยิ่ง นับได้ว่าโบสถ์คาทอลิกแห่งนี้เป็นวัดขนาดใหญ่ที่มีความเก่าแก่และกล่าวกันว่ามีความ
   งดงามที่สุดในประเทศ เปิดให้เข้าชมทุกวัน
 

พระะบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช              จันทบุรี

   ประดิษฐานอยู่บนเกาะกลางบึงสวนสาธารณะทุ่งนาเชย สร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ
   ของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ที่ทรงเลือกเมืองจันท์เป็นฐานที่มั่นในการรวบรวมไพร่พลไป
   กอบกู้เอกราช องค์พระบรมราชานุสาวรีย์เป็นรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงม้า ตั้ง
   ตระหง่านอยู่ท่ามกลางทหารคู่พระทัยทั้งสี่ คือ พระเชียงเงิน หลวงพิชัยอาสา หลวงพรหมเสนา
   หลวงราชเสน่หา บริเวณโดยรอบมีการตกแต่งสภาพภูมิทัศน์เพื่อให้ความร่มรื่นและสวยงาม
 

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพาณิชย์นาวี             จันทบุรี

   ตั้งอยู่ในบริเวณค่ายเนินวง ภายในจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับการค้าทางเรือของไทย ซึ่งมีการ
   รวบรวมหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่ได้จากการดำเนินงานการศึกษาค้นคว้าวิจัยทางโบราณคดี
   ใต้น้ำมาเป็นเวลากว่า 20 ปี เช่นเครื่องปั้นดินเผา ประเภทถ้วยโถไหกระปุก ตุ๊กตารูปคนและรูป
   สัตว์ โดยมีห้องแสดงหลักอยู่ที่ชั้นบน ซึ่งได้จัดเรือสำเภาขนาดเท่าของจริงที่ผู้ชมสามารถเดิน
   เข้าไปชมส่วนต่างๆภายในเรือได้ ส่วนชั้นล่างเป็นห้องจัดแสดงการปฏิบัติงานของนักโบราณคดี
   ใต้น้ำ ที่ทำผู้ชมได้เห็นการทำงานใต้ท้องทะเลได้อย่างใกล้ชิด นอกจากนี้ยังมีห้องของดีเมือง
   จันท์ อาทิ การทำเหมืองพลอย การทำสวนผลไม้ แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และเรื่องราว
   ของชาวชอง ซึ่งเป็นชนพื้นเมืองดั้งเดิมของจันทบุรีอีกด้วย ผู้สนใจเข้าชมได้ทุกวันพุธ – อาทิตย์
   หยุดวันนักขัตฤกษ์ เปิดตั้งแต่เวลา 9.00 – 16.00 น. อัตราค่าเข้าชมผู้ใหญ่ 10 บาท ชาวต่าง
   ประเทศ 30 บาท ติดต่อเข้าชมเป็นหมู่คณะได้ที่ โทร. 0-3939-1431-2 

รอยพระพุทธบาทพลวง (ยอดเขาคิชฌกุฎ)            จันทบุรี

   เป็นรอยพระพุทธบาทศักดิ์สิทธิ์แห่งภาคตะวันออก ประดิษฐานอยู่บนยอดเขาพระพุทธบาท ใน
   เขตอุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ มีจุดเริ่มต้นเดินทางขึ้นไปนมัสการอยู่ที่วัดกะทิง และวัดพลวง
   พุทธศาสนิกชนทั่วไปรวมถึงชาวต่างชาตินิยมขึ้นไปนมัสการรอยพระพุทธบาทบนยอดเขา ซึ่ง
   เปิดให้ขึ้นเพียงปีละครั้งเท่านั้น ซึ่งจะตรงกับวันขึ้น 1 ค่ำ ถึงขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 ของทุกปี

 

วนอุทยานเขาแหลมสิงห์               จันทบุรี

   ตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่ 1 ตำบลบางกะไชย อำเภอแหลมสิงห์ สภาพป่าเป็นแบบดงดิบแล้งและป่าชาย
   หาด เหตุที่เรียกว่าเขาแหลมสิงห์ เนื่องจากด้านหน้าเขามีหินเป็นเกาะแก่งยื่นล้ำไปในทะเลรูป
   คล้ายสิงห์หมอบ มีหัว ลำตัว หาง เท้า และดวงตา บนเขาเป็นที่ตั้งของ ป้อมไพรีพินาศ สร้างขึ้น
   ในสมัยรัชกาลที่ 3 จากที่ทำการฯ บนเขาสามารถมองเห็นทิวทัศน์ชายทะเลกว้างไกล และยัง
   เป็นจุดชมพระอาทิตย์อัสดงได้อย่างสวยงาม แหล่งท่องเที่ยวที่อยู่บริเวณใกล้เคียง ได้แก่
   อ่าวกระทิง เกาะนมสาว เกาะจุฬา 

วังสวนบ้านแก้ว                จันทบุรี

   ตั้งอยู่ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ตำบลท่าช้าง ห่างจากตัวเมือง ๖ กิโลเมตร ตาม
   ทางหลวงหมายเลข ๓๑๖ เป็นที่ประทับของสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินีใน
   รัชกาลที่ ๗ ตั้งแต่ ปี พ.ศ. ๒๔๙๓-๒๕๑๑ รวม ๑๘ ปี   สิ่งก่อสร้างในบริเวณวังสวนบ้านแก้ว
   ได้แก่ พระตำหนักใหญ่ (พระตำหนักเทา) เป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้แบบยุโรป ทาสีเทา สร้างด้วย
   ไม้สักทองทั้งหลัง พระตำหนักนี้ทรงใช้เป็นที่ประทับส่วนพระองค์ และรับรองพระราชอาคันตุกะ
   ปัจจุบันเป็นที่รวบรวมสิ่งของเครื่องใช้ส่วนพระองค์ซึ่งแสดงถึงการใช้ชีวิตที่เรียบง่ายแบบสามัญ
   พระตำหนักดอนแค (พระตำหนักแดง) เป็นอาคารทรงยุโรปสองชั้น สร้างด้วยไม้สัก ทาสีแดง
   ปัจจุบันจัดเป็นพิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมท้องถิ่น ภายในจัดแสดงแบ่งออกเป็น ๕ ห้อง ได้แก่ ห้อง
   ภูมิศาสตร์จันทบุรี ห้องดนตรี นาฏศิลป์ ห้องวัฒนธรรมท้องถิ่น ห้องขุดพลอย ห้องภูมิปัญญาท้อง
   ถิ่น เรือนเขียว ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของพระตำหนักเทา ประมาณ ๒๐๐ เมตร เป็นเรือน
   ไม้ชั้นเดียว ทาสีเขียว ปัจจุบันเป็นสำนักศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาชุมชนของมหาวิทยาลัย
   ราชภัฏรำไพพรรณี เรือนแดง ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของพระตำหนักเทา ปัจจุบันจัดเป็นห้องให้ศึกษาค้นคว้าข้อมูลพระราชประวัติของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ฯลฯ

นอกจากนั้นภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีจัดเป็นอุทยานการเรียนรู้ เป็นป่าธรรมชาติภายในมหาวิทยาลัยฯ มีพื้นที่ ๕๐ ไร่ จัดเป็นเส้นทางศึกษาธรรมชาติ ป่าอนุรักษ์พันธุกรรมพืช มี ๒ ส่วน ได้แก่ ทางบก ระยะทาง ๔๔๐ เมตร และทางน้ำ ระยะทาง ๗๐๐ เมตร

วังสวนบ้านแก้ว เปิดให้เข้าชมทุกวันจันทร์- ศุกร์ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐น. สำหรับวันเสาร์-อาทิตย์ การเข้าชมเป็นหมู่คณะควรติดต่อล่วงหน้าได้ที่ สำนักศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี โทร.๐ ๓๙๔๗ ๑๐๖๔, ๐ ๓๙๓๑ ๙๑๑๑ ต่อ ๗๐๐๐-๑ www.rbru.ac.th

 

วัดเขาสุกิม                จันทบุรี

   อยู่ห่างจากอำเภอท่าใหม่ 15 กิโลเมตร สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2509 บริเวณวัดมีพื้นที
   ประมาณ3,280 ไร่ อยู่สูงขึ้นไปบนเนินเขา ภายในวัดมีพิพิธภัณฑ์ซึ่งจัดแสดง ศาสนสมบัติ ศาสน
   วัตถุ และวัตถุโบราณล้ำค่าต่างๆ มากมาย นอกจากนี้ยังมีโรงเรียน โรงพยาบาล และมีการจัด
   แสดงหุ่นขี้ผึ้งบูรพาจารย์ อาทิ หลวงปู่แหวน หลวงปู่วัน พระอาจารย์มั่น ฯลฯ รายละเอียดเพิ่มเติม
   www.watkhaosukim.org
 

วัดไผ่ล้อม (พระอารามหลวง)               จันทบุรี

   ตั้งอยู่บนถนนตรีรัตน์ เป็นวันเก่าแก่สมัยอยุธยาตอนปลาย มีสถาปัตยกรรมอันวิจิตรงดงาม มี
   กำแพงแก้วล้อมรอบทั้ง 4ด้าน แต่ละด้านมีช่องทางเข้า ฉนวนด้านหลังมีเสารองรับ 5 ต้น ไม่มีบัว
   หัวเสา ฐานอาคารเป็นเส้นตรงมีเจดีย์ย่อมุมไม้ สิบสองขนาดเล็กอยู่ในกำแพงแก้ว ภายในวัดเป็น
   ที่ประดิษฐานของพระพุทธไสยาสน์ ปูชนียวัตถุที่ใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออก ยาว 9 วา 9 นิ้ว มี
   พุทธลักษณะเป็นศิลปะแบบสุโขทัย เปิดบริการทุกวัน เวลา 8.30-18.00น.
 

ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช                 จันทบุรี

   ตั้งอยู่บนถนนท่าหลวง บริเวณหน้าค่ายตากสินมหาราช เป็นอาคารรูปทรงเก้าเหลี่ยม หลังคา
   เป็นรูปพระมาลาหรือหมวกยอดแหลม ภายในประดิษฐานพระบรมรูปของสมเด็จพระเจ้า
   ตากสินมหาราช ในแต่ละวันมีประชาชนมาสักการบูชาเป็นจำนวนมาก และในวันที่ 28ธันวาคม
   ของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันเสด็จขึ้นครองราชย์ของพระองค์ จะจัดให้มีการทำบุญตักบาตรและ
   ถวายเครื่องราชสักการะ เพื่อเป็นการน้อมลำลึกถึงพระมหาการุณาธิคุณที่พระองค์ทรงกอบกู้
   เอกราชให้แผ่นดินไทย

   

            

ศาลหลักเมือง               จันทบุรี

   ตั้งอยู่ด้านหน้าค่ายตากสิน ต.จันทนิมิตร อ.เมือง จันทบุรี ศาลหลักเมืองหลังปัจจุบันนี้ได้ก่อสร้าง
   ฝังเสาหลักเมือง และหล่อองค์เจ้าพ่อขึ้นใหม่อย่างสวยงาม ชาวเมืองจันท์นิยมมากราบไหว้บูชา
   เพื่อความเป็นสิริมงคล


 

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ              จันทบุรี

   ตั้งอยู่ใจเขตอำเภอท่าใหม่ ห่างจากตัวอำเภอท่าใหม่ 15 กิโลเมตร มีป่าชายเลนที่สมบูรณ์ที่ควบ
   คุมและอนุรักษ์ไว้จำนวน 610 ไร่ มีพื้นที่ที่ยังมีหญ้าทะเลอันเป็นอาหารของสัตว์น้ำ
   ประมาณ100ไร่ และมีสะพานเดินศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนอ่าวคุ้งกระเบน ซึ่งมีความยาว
   1,600 เมตร ปัจจุบันมีกิจกรรมให้เช่าพายเรือแคนูชมความงามในอ่าวคุ้งกระเบน
   นอกจากนี้ในพื้นที่ศูนย์ฯ ยังมี พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ เปิดให้เข้าชมทุกวันอังคาร-ศุกร์
   เวลา 08.30-16.30 น.และวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 08.30-17.30 น. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
   ได้ที่ ศูนย์ศึกษาพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โทร. 0 3943 3216-8


 

ศูนย์อัญมณีและเครื่องประดับ                 จันทบุรี

   สมาคมผู้ค้าอัญมณีและเครื่องประดับจันทบุรีได้ริเริ่มจัดตั้งศูนย์จำหน่ายอัญมณีและเครื่องประดับ
   ขึ้นในปี ๒๕๔๖ โดยต้องการให้ศูนย์แห่งนี้เป็นที่จำหน่ายสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับที่มี
   คุณภาพของประเทศอย่างแท้จริง สัญลักษณ์ของศูนย์เป็นสถาปัตยกรรมไทยผสมรูปทรงของ
   เหลี่ยมอัญมณีเพื่อสื่อถึงความเป็นเมืองอัญมณี สนใจติดต่อ โทร. ๐ ๓๙๓๐ ๓๑๑๘ - ๙

               

สวนรุกขชาติชายหาดแหลมเสด็จ                    จันทบุรี

   ห่างจากอำเภอท่าใหม่ ๒๕ กิโลเมตร เป็นชายหาดขนาดเล็กที่มีความสวยงามร่มรื่นด้วยเงาของ
   สนทะเลและพันธุ์ไม้ชายหาดนานาชนิด

 หาดคุ้งวิมาน                จันทบุรี

   ตั้งอยู่ในเขตอำเภอนายายอาม ห่างจากตัวเมืองจันทบุรีประมาณ 35 กิโลเมตร เป็นชายหาดที่
   เงียบสงบ และมีทัศนียภาพที่สวยงาม ริมชายหาดมีที่พักและร้านค้าไว้คอยบริการอาหารและ
   เครื่องดื่มให้แก่นักท่องเที่ยว ช่วงเวลาที่เหมาะแก่การพักผ่อนคือช่วงระหว่างเดือนพฤศจิกายน -
   เดือนพฤษภาคม

 

หาดเจ้าหลาว             จันทบุรี

   อยู่ห่างจากอำเภอท่าใหม่ 19 กิโลเมตร ถัดจากหาดแหลมเสด็จ มีบรรยากาศเงียบสงบ เป็นหาด
   ทรายสีนวลยาวเหยียดสุดสายตา ร่วมรื่นด้วยทิวมะพร้าว มีที่พักหลายหลายระดับและร้านอาหาร
  ไว้บริการนักท่องเที่ยว นอกจากนี้ยังมีแนวปะการังน้ำตื้นที่อยู่ห่างากฝั่งไปเพียง 2 กิโลเมตร
   สามารถเช่าเรือท้องกระจกไปชมได้ ใช้เวลาเพียง 1 ชั่วโมงเท่านั้น ช่วงเวลาที่เหมาะสมสำหรับ
   การท่องเที่ยวคือระหว่างเดือนพฤศจิกายน-พฤษภาคม
 

หาดแหลมสิงห์             จันทบุรี

   ตั้งอยู่ที่ตำบล ปากน้ำแหลมสิงห์ ห่างจากตัวเมืองจันทบุรีประมาณ 30 กม. เป็นชายหาดปาก
   อ่าวที่แม่น้ำจันทบุรีไหลมาออกอ่าวไทย ร่มรื่นไปด้วยทิวสนยาวไปตามแนวชายหาด มีที่นั่งพัก
   ผ่อนพร้อมทั้งร้านจำหน่ายอาหาร ตั้งเรียงรายอยู่ริมหาด และมีบริการที่พักสำหรับนักท่องเที่ยว
   จากบริเวณหาดมองออกไปจะเห็นเกาะจุฬา และเขาแหลมสิงห์อยู่เบื้องหน้า

 

หาดแหลมเสด็จ-อ่าวคุ้งกระเบน               จันทบุรี

   ห่างจากอำเภอท่าใหม่ 15กิโลเมตร ไปตามเส้นทางท่าใหม่-บ้านหมูดุด เป็นชายหาดที่มีความ
   สวยงามและมีบรรยากาศที่เงียบสงบ ร่วมรื่นด้วยสนทะเลและพันธุ์ไม้ชายหาดนานาชนิด เหมาะ
   แก่การพักผ่อน มีที่พักของเอกชนไว้บริการหรือจะเลือกตั้งแคมป์พักแรม โดยทางกรมป่าไม้มี
   เต็นท์ไว้บริการด้วยเช่นกัน

             

อุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ                จันทบุรี

   ห่างจากตัวเมืองจันทบุรีประมาณ 32 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่อำเภอมะขาม และกิ่งอำเภอเขา
   คิชฌกูฏ อุทยานแห่งนี้เป็นต้นน้ำสำคัญของแม่น้ำจันทบุรี สภาพป่าในบริเวณนี้มีทั้งป่าดิบชื้น ป่า
   ดิบเขา และป่าไม้ผลัดใบ มีสมุนไพรและกล้วยไม้ป่านานาชนิด รวมทั้งมีพันธุ์ไม้หายากคือ ไม้
   กฤษณา เนื่องจากเป็นป่าที่อยู่ในเขตเทือกเขาสูงชัน จึงมีสัตว์ป่าชุกชุม เช่น กระทิง เสือ หมี
   กวาง เก้ง เลียงผา และนกชนิดต่างๆ ตามลำห้วยมีปลาพลวง ปลาก้าง ปลาหนวด ปลาดุกรำพัน
   อาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก ภายในเขตอุทยานฯ มีแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ ได้แก่ น้ำตกกระทิง
   ยอดเขาพระบาท น้ำตกคลองช้างเซ น้ำตกคลองกระสัน อุทยานฯ มีบ้านพัก/เต็นท์ และร้านอาหาร
   ไว้บริการ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0 3945 2074

 

อุทยานแห่งชาติน้ำตกพลิ้ว                จันทบุรี

   อยู่ในเขตอำเภอแหลมสิงห์ บนเทือกเขาสระบาป ห่างจากตัวเมืองจันทบุรีเพียง 19 กม. อยู่ใน
   อุทยานแห่งชาติน้ำตกพลิ้ว น้ำตกอยู่ห่างจากที่ทำการอุทยานฯ เพียง 200 เมตร สายน้ำตกมี
   ความสูง 25 เมตร มีน้ำใส ไหลเย็นตลอดทั้งปี จุดเด่นอีกอย่างหนึ่งคือนักท่องเที่ยวจะได้สัมผัส
   กับฝูงปลาพลวงจำนวนมาก นอกจากนี้มีโบราณสถานที่สำคัญ 2 แห่ง คือ อลงกรณ์เจดีย์ และปิ
   รามิดพระนางเรือล่ม
 

โอเอซีส ซีเวิลด์                 จันทบุรี

   ตั้งอยู่ที่ตำบลปากน้ำ ห่างจากตัวเมืองจันทบุรี 25 กิโลเมตร บนพื้นที่กว่า 68 ไร่ เป็นสถานที่
   เพาะพันธุ์และอนุรักษ์โลมาในน่านน้ำจันทบุรี ซึ่งมีอยู่ 2 พันธุ์ คือ พันธุ์หัวบาตร และพันธุ์หัวขวด มี
   กิจกรรมชมการแสดงของโลมา เล่นน้ำกับโลมาภายในมีร้านอาหาร ร้านขายของที่ระลึก สอบถาม
   รายละเอียด โทร. ๐ ๓๙๔๙ ๙๒๒๒, ๐ ๓๙๓๖ ๓๒๓๙    www.oasisseaworld.net 

 

การเดินทางไปจังหวัดจันทบุรี

 

รถยนต์

สามารถเดินทางได้ถึง 5 เส้นทาง ได้แก่

 เส้นทางที่ 1:ทางหลวงหมายเลข 3 เป็นเส้นทางสายเก่า เริ่มต้นที่เขตบางนา กรุงเทพฯ ผ่านจังหวัดชลบุรี - บางแสน - ศรีราชา - พัทยา - สัตหีบ - บ้านฉาง จ.ระยอง จนถึง จ.จันทบุรี รวมระยะทาง 330 กม.

เส้นทางที่ 2: ทางหลวงหมายเลข 36 เป็นเส้นทางสายหลักในปัจจุบัน เริ่มต้นที่ กม. ที่ 140 ถ.สุขุมวิท อ.บางละมุง จ.ชลบุรี เลี้ยวซ้ายตรงสามแยกกระทิงลาย ผ่านสนามแข่งรถพีระเซอร์กิต และสิ้นสุดที่ ต.เชิงเนิน อ.เมือง จ.ระยอง ระยะทาง 60 กม. จากนั้นใช้ทางหลวงหมายเลข 3 ระยะทาง 108 กม. จะถึง จ.จันทบุรี รวมระยะทางจากกรุงเทพฯ - จันทบุรี 308 กม.

เส้นทางที่ 3: ทางหลวงหมายเลข 344 (บ้านบึง-แกลง) เป็นเส้นทางสายหลักอีกสายหนึ่ง ซึ่งช่วดลดระยะทางได้ถึง 70 กม. เริ่มต้นที่ กม. ที่ 98 ถ.สุขุมวิท อ.เมือง จ.ชลบุรี ผ่าน อ.บ้านบึง จ.ชุลบุรี อ.วังจันทร์ และ อ.แกลง จ.ระยอง ระยะทาง 110 กม. จากนั้นใช้ทางหลวงหมายเลข 3 ระยะทาง 58 กม. จะถึง จ.จันทบุรี รวมระยะทางจากกรุงเทพฯ - จันทบุรี 266 กม.

เส้นทางที่ 4:เส้นทางเชื่อมระหว่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือกับภาคตะวันออก เริ่มต้นที่ กม. ที่ 200 ทางหลวงหมายเลข 33 อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี เลี้ยวขวาตรง กม. ที่ 230 จ.สระแก้ว เข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 317 ระยะทาง 189 กม. ผ่าน อ.วังน้ำเย็น อ.สอยดาว อ.โป่งน้ำร้อน อ.มะขาม จนถึงจันทบุรี รวมระยะทางจาก อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี - จ.จันทบุรี 219 กม.

เส้นทางที่ 5: เส้นทางสายมอเตอร์เวย์ (ทางหลวงหมายเลข 7) เป็นเส้นทางสายใหม่ที่สุด เริ่มต้นที่ถนนศรีนครินทร์ กรุงเทพฯ สิ้นสุดที่เมืองพัทยา จ.ชลบุรี ระยะทาง 90 กม. จากนั้นใช้ทางหลางหมายเลข 36 ระยะทาง 50 กม. และทางหลวงหมายเลข 3 อีก 108 กม. รวมระยะทางจาก กรุงเทพฯ - จันทบุรี 248 กม.

 

รถโดยสารประจำทาง

มีบริการรถโดยสารประจำทางจากกรุงเทพฯ มายัง จ.จันทบุรี ตั้งแต่เวลา 04.00 - 24.00 น. และจาก จ.จันทบุรี ไปกรุงเทพฯ ตั้งแต่เวลา 01.15 - 24.00 น. นอกจากนี้ ยังมีรถโดยสารจากจันทบุรี ไปยังจังหวัดอื่นๆ อาทิ นครราชสีมา ตราด ระยอง สระแก้ว สระบุรี บุรีรัมย์ ปราจีนบุรี ตาก อีกด้วย

 

จากกรุงเทพฯ เดินทางมายัง จ.จันทบุรี

 

สถานีขนส่งเอกมัย

สถานีขนส่งหมอชิต

บ.ขนส่ง จำกัด

0 2391 2504

0 2936 2852-66 ต่อ 311

เชิดชัยทัวร์

0 2391 2237

0 2936 0199

พรนิภาทัวร์

0 2391 5179, 0 2382 1929

0 2936 2256

ศุภรัตน์ทัวร์

0 2391 2331

0 2936 3939, 0 2936 3888

สายใหม่

0 2391 2504, 0 2391 8097

 

สายเก่า

0 2391 6846

 

จากจ.จันทบุรี เดินทางมายัง กรุงเทพฯ และจังหวัดอื่น ๆ

บ.ขนส่ง จำกัด (กรุงเทพฯ, นครราชสีมา, สระบุรี, บุรีรัมย์, ตราด, สระแก้ว, ระยอง)

0 3931 1229

เชิดชัยทัวร์ (ตราด, ระยอง, สามย่าน, เพ, ชลบุรี)

0 3935 0357

พรนิภาทัวร์ (กรุงเทพฯ)

0 3931 1476, 0 3931 2532

ศุภรัตน์ทัวร์ (กรุงเทพฯ)

0 3935 0223

 

หมายเลขโทรศัพท์ที่สำคัญในจังหวัดจันทบุรี

 

    ททท.สำนักงานระยอง (ระยอง จันทบุรี) อ.เมือง ระยอง โทร. 0 3865 5420-1, 0 3866 4585

    สำนักงานจังหวัดจันทบุรี โทร. 0 3931 1001

    ประชาสัมพันธ์จังหวัด โทร. 0 3933 0180, 0 3933 0103

    เหตุด่วน เหตุร้าย โทร. 191

    ตำรวทางหลวง โทร. 193

    เพลิงไหม้ โทร. 199

    สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมือง โทร. 0 3931 1111

    สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยว (สทจ.) โทร. 0 3931 2567

    สถานีขนส่ง โทร. 0 3931 1299

    ศูนย์ส่งเสริมการท่องเที่ยวเทศบาล โทร. 0 3935 0224

    โรงพยาลขลุง โทร. 0 3944 1644

    โรงพยาบาลเขาสอยดาว โทร. 0 3938 1376-7

    โรงพยาบาลตากสิน โทร. 0 3932 1759

    โรงพยาบาลท่าใหม่ โทร. 0 3943 1001-2

    โรงพยาบาลโป่งน้ำร้อน โทร. 0 3938 7112

    โรงพยาบาลสิริเวช โทร. 0 3934 4244

 

ขอขอบคุณการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานระยอง (ระยอง จันทบุรี)

@ ค้นหาที่พัก รีสอร์ท โรงแรม และร้านอาหาร ทั่วประเทศที่  http://www.resortdd.com/


      20 ส.ค. 2555   เวลา :    13:18   จำนวนผู้อ่าน :    4001   

 
ร้านอาหารแนะนำ